Magne Eriksen, Calle Evenrud og Bill Engeness i Citycon fronter kjøpesenterkjedens miljø- og energisatsing, ikke bare i Norge med i hele Skandinavia.
Magne Eriksen, Calle Evenrud og Bill Engeness i Citycon fronter kjøpesenterkjedens miljø- og energisatsing, ikke bare i Norge med i hele Skandinavia.

Citycon i førersetet med miljøtiltak i kjøpesenter

Citycon har som ambisjon å ligge helt i front i sitt miljøarbeid. Store besparelser er allerede oppnådd, og jakten etter nye sparetiltak fortsetter. Buskerud Storsenter er første kjøpesenter i verden som erstatter freon med CO2 som kjølemedium.

Publisert

Citycon Norway eier og forvalter totalt 34 kjøpesentre og handelseiendommer i Norge, hvorav 20 er egeneide. I flere år har de hatt en meget offensiv holdning til miljø- og energitiltak.

Fra 2013 til 2015 reduserte de energiforbruket med 10 prosent totalt. I fellesanleggene var reduksjonen på 15 prosent, mens leietakerne fikk sju prosent lavere forbruk. Energiforbruket i fellesanleggene har falt med over 11 millioner kWh i løpet av disse to årene.

På Citycons kjøpesentre jobbes det daglig mye med miljø ute i driftsapparatet.

– Vi har et sterkt engasjement i hele organisasjonen, fastslår Bill Engeness.

Altså ikke bare på styrerommet. Engasjementet er bygget opp nedenfra og ikke tredd ned over hodet på folk.

Engeness har ansvaret for 'sustainability' i hele Norden, ikke bare Norge. Da Citycon kjøpte opp Sektor, så finnene fort at det var i Norge man var kommet lengst. Derfor var det naturlig å legge det overordnede ansvaret hit.

Felles prinsipper

– Vi har hatt mer fokus på drift enn i våre naboland. I de andre landene har det vært mer vanlig å outsource driften, forklarer Magne Eriksen.

Citycon har som utgangspunkt at alle kjøpesentre skal drives etter de samme prinsippene, på samme plattform. De har erfart at de norske driftsprinsippene passer i alle land hvor Citycon er representert.

Anleggene er kompliserte å drifte, og derfor arrangerer Citycon opplæring for driftslederne flere ganger hvert år. Skarpskodde rådgivere hentes inn til opplæringen.

– Vi har mange ulike leverandører til våre anlegg. Å samkjøre dem er noe vi vil gjøre selv, poengterer Eriksen.

Tett Enova-samarbeid

Citycon skryter av Enova som staker ut kursen for dem. For tiden pågår det treårige prosjektet ENØK 3.0 som omfatter 33 kjøpesentre og som varer til neste år. Energimålet er 12,6 millioner kWh, og Citycon mottar inntil 15,4 millioner kroner i støtte for sparetiltakene i prosjektet.

– Samarbeidet med Enova er meget bra, fastslår Eriksen.

Nå står et nytt prosjekt med Enova for tur, ENØK 3.5. Målet her er å spare 5,3 millioner kWh årlig, og de er innvilget støtte på inntil 6,6 millioner kroner. Prosjektet har tre hovedfokus:

- utskifting av lyskilder til mer energieffektive lyskilder, både i lokaler og parkeringsarealer

- redusere kWh i butikker uten å gå på bekostning av lysstyrke

- bedre behovsstyring av lys med spesiell fokus på natt, dagslys og utenom åpningstid

Citycon har beregnet at de har en gjennomsnittlig payback-tid på 3,48 år på miljøinvesteringene som de har gjennomført.

– Og vi plukker ikke bare de laveste eplene, understreker Bill Engeness.

De gjennomfører investeringer selv om de ikke mottar støttemidler fra Enova.

Verdensnyhet i Buskerud

På Buskerud Storsenter er Citycon først ut i verden med å bruke CO2 i stedet for freon som kjølemedium, som ett av flere miljøtiltak. Foto: Simen Falck Evensen
På Buskerud Storsenter er Citycon først ut i verden med å bruke CO2 i stedet for freon som kjølemedium, som ett av flere miljøtiltak. Foto: Simen Falck Evensen

På Buskerud Storsenter lanseres snart det som trolig er en verdensnyhet. Citycon er først ute med å erstatte freon med CO2 som kjølemedium på to store kjølemaskiner.

– Det har aldri tidligere vært gjort på komfortkjølere, såkalte chillere. Buskerud-prosjektet er betydelig, og vi går all-in, sier Magne Eriksen.

Citycon investerer hele 30 millioner kroner i teknikken på senteret. De har kjøpt ventilasjonsaggregat med en høyere gjenvinning enn normalt, og Enova-støtte gjorde det lønnsomt.

Citycon ligger også her i forkant, for det er ventet at det etter hvert vil komme forbud mot bruk av freon. Magne Eriksen stusser over at det fortsatt selges freonbaserte kjølemaskiner selv om alle forventer at et forbud er like rundt hjørnet. At avfallsstoffet CO2 i stedet brukes innebærer en betydelig miljøgevinst.

BREEAM-pionérer

Myndighetene har hatt mest fokus på nybygg, men fordi det naturlig nok er klart flere eksisterende bygg har Citycon vært pådriver for at det er blitt sertifiseringsordning også for eksisterende.

Hittil har Citycon oppnådd 27 BREEAM-sertifiseringer, 23 "Excellent" og fire "Outstanding" på forvaltning.

– Vi har vært en pådriver for BREEAM-sertifisering av kjøpesentre i Norge, sier Calle Evenrud.

Sertifiseringsprosessen utføres av de ansatte som jobber med drift. På denne måten sikres eierskapsfølelse til prosessen. Sertifiseringen gir verdifull "etterutdanning", og det blir en positiv rivalisering sentrene imellom.

Citycon satser på å dele erfaringer mellom sentrene og vil at de skal jobbe i team på tvers av flere sentre.

– Det er synergier ved å sertifisere fra fem bygg og oppover. Det blir lettere enn om man gjøre jobben for bare ett bygg alene, sier Evenrud.

BREEAM NOR er standarden for nybygg, mens BREEAM In Use er standarden som kan brukes for eksisterende bygg.

– Med BREEAM som "standarden for standarden" har vi i Norge kommet lenger enn de fleste andre land. Ambisjonsnivået er høyt, men alle kommer igjennom. Man får ikke resultater av BREEAM alene, for det er bare dokumentasjon av hva du har gjort og forbedringspotensial, poengterer Evenrud.

Det er etterpå jobben begynner for å bedre sine poeng og oppnå en høyere score.

Citycon presiserer i sin miljørapport at deres system for innsamling, systematisering og kvalitetssikring av grunnlagsdata fortsatt er under utvikling og ikke har funnet sin endelige form ennå.

Men at Citycon vil fortsette å jakte på ytterligere miljøgevinster er det ingen tvil om.

Powered by Labrador CMS