Europris har gjort mye riktig de siste årene, og det synes i regnskapet.
Europris har gjort mye riktig de siste årene, og det synes i regnskapet.

Slik har Europris blitt et lokomotiv i norsk retail

Covid-19 ga vekst, men Europris har i tillegg gjort mye riktig. Blant annet å samle distribusjonen, ha et tilpasningsdyktig retailkonsept og lansering av netthandel.

Publisert

Europris har noen karakteristika som gjør kjeden spesiell i norsk retail: Norskeid, børsnotert, omsetningsvekst – både organisk og gjennom stadig nye butikker – og tjener penger.

Kjøper Europris resten av ÖoB?

Kjøper Europris resten av ÖoB?

Europris eier 20% av svenske Överskottsbolaget, best kjent som ÖoB.
ÖoB har mange fellestrekk med Europris og har 92 butikker i Sverige. Noen av dem ligger ved grensen mot Norge, blant annet i Charlottenberg.
Europris har opsjon på å kjøpe resterende 80% av selskapet. ÖoB var litt forsinket med sin resultatfremleggelse, men avholdt generalforsamling 30. juni
Espen Eldal orienterte om at due dilligence av ÖoB skal gjennomføres i Q3. Fra da av har Europris opsjon på å kjøpe resterende 80% av kjeden i seks måneder. Opsjonen vil følgelig gjelde noe inn i Q1 2021.
ÖoB har hatt samme Covid-19effekt som Europris, nemlig vekst, men i litt mindre grad. Omsetningen vokste med 8,8% til 2.052 MSEK i første halvår. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 13,9 MSEK. Veksten ble drevet av større handlekurv. ÖoB har mistet omsetning fra varehusene sine på svensk side av grensen. To butikker er helt stengt, mens tre har redusert åpningstid.

Kritikere har ment at det ikke vil være lønnsomt å fortsette å rulle ut butikker "på hvert nes i landet", men så langt er det få butikker som er blitt lagt ned. Og flere butikker er i pipeline.

Europris fikk medvind av Covid-19, men har også gjort mye riktig:

1. Flytter distribusjonen fra flere, mindre lagre i Fredrikstad til ett, stort sentrallager i Moss, noe som skal bedre driftsmarginen med +/- ett prosentpoeng.

2. Har et retailkonsept som er tilpasningsdyktig ved brå endringer i markedet.

3. Etablerer netthandel med tidsriktige leveringsalternativer i en retailbransje (bredt vareutvalg) som var sent ute på nett.

Sterke tall

Europris la fram sterke tall for første halvår på sin presentasjon på fredag:

Konsernets omsetning økte med 25,7 prosent til 3.593 MNOK.

Bruttomarginen økte med 0,6 prosentpoeng til 42,6 prosent.

Justert nettoresultat økte med 200 prosent til 255 MNOK.

– Det første halvåret har vært begivenhetsrikt. Året begynte med en dårlig vintersesong som resulterte i at vi måtte tilpasse kampanjer og utvalg for å øke salget. I mars kom koronaviruset til Norge, og etter det fulgte en kort periode med forbrukerhamstring. Situasjonen har siden normalisert seg, men veksten har ikke avtatt nevneverdig. Forbrukernes ser til Europris-konseptets lave priser og brede spekter av produkter som tilbys gjennom et unikt og landsdekkende butikknettverk. Europris har helt klart spilt en viktig samfunnsrolle i denne kritiske perioden, sa Espen Eldal.

Eldal ble i andre kvartal utnevnt til adm. dir. etter Pål Wibe etter å ha rykket opp fra stillingen som finansdirektør.

Skryt til de ansatte

Etter den svake starten på året gjorde Europris noen endringer i sortimentet, og omsetningen økte igjen fra februar. Og så kom Covid-19 i mars...

Smittevern- og reisetiltakene har ført til økt etterspørsel av forbruksvarer. Dagligvarer ble en vinnerbransje, og også Europris fikk en brå, kraftig vekst.

På det nye sentrallageret i Moss pågår nå test av automatisk plukk.
På det nye sentrallageret i Moss pågår nå test av automatisk plukk.

Plutselig hadde Europris' butikker 100.000 kunder innom hver dag. 258 av 259 butikker opplevde vekst. Aller sterkest var veksten i mai.

– Ansatte har lagt for dagen en formidabel innsats og Europris har oppnådd rekordomsetning samtidig som de nye og strenge smittevernregler er fulgt. Spesielt har de ansatte i Europris-butikkene vist en fremragende innsatsvilje i forhold til å følge opp kontrolltiltakene som sikrer alle kundene en trygg handleopplevelse, sa Eldal.

Men også back office fikk kjørt seg, påpekte han. Veksten kom brått, noe som ikke var planlagt, og logistikken måtte håndteres. Europris møtte blant annet raskt sørge for å erstatte utsolgte varer med nye.

– Tallene er solide, men det som imponerte meg mest var måten de ansatte responderte på, sa Eldal.

Han ønsker ikke at markedet for ettertiden skal se på 2020 som året hvor Europris fikk vekst grunnet Covid-19, men heller på hvor godt de Europris-ansatte responderte på situasjonen.

– Innkjøp og logistikk har jobbet på spreng for å sikre varelevering og vi har måttet oppskalere kapasiteten for å håndtere den uforutsette veksten på over 30 prosent. Solid bruttomarginstyring og kostnadskontroll har blitt demonstrert i løpet av kvartalet, og det vises i rekordresultatet, sa Eldal.

Han bekreftet at det har vært store valutafluktuasjoner mellom kvartalene, og Europris vil fortsette å valutasikre innkjøp i USD og EUR seks måneder fram i tid.

Vekst fra både eksisterende og nye kunder

Europris hadde 2,7 millioner unike kunder i første halvår. 3/4 av omsetningsveksten kom fra eksisterende kunder, 1/4 fra nye.

Veksten er noenlunde jevnt fordelt mellom kundevekst og gjennomsnittlig handlekurv. Europris melder om god vekst i alle produktkategorier. Kundene kjøper flere ting på hver handletur.

Sterkest var veksten på Østlandet 41 %. Ikke unaturlig når det for tiden ikke er konkurranse fra grensehandel.

I Nord-Norge ble veksten på 21,9%. Det er mer planlagt handling i denne landsdelen, geografien med lengre kjøring til varehusene tilsier det. Handlekurven er derfor størst i Nord-Norge.

Slår markedet

Europris har definert tre strategiske fokusområder:

- styrke pris- og kostnadsposisjonen

- forbedre kundeopplevelsen

- drive kundevekst

Den nye Europris-sjefen Espen Eldal la fram sterke tall og ser optimistisk for fremtiden.
Den nye Europris-sjefen Espen Eldal la fram sterke tall og ser optimistisk for fremtiden.

– Europris har et fleksibelt konsept som kan tilpasses. Produktene, prisene og promotions kan kopieres, men ikke helheten til Europris' konsept, sa Eldal på presentasjonen.

Fleksibiliteten i konseptet og organisasjonens evne til raskt å gjøre tilpasninger skal gjøre Europris robuste mot uforutsette endringer i markedet. Og de har slått markedet signifikant årets fem første måneder. (Bransjetall for juni foreligger ikke ennå.)

Norsk retail har hatt en blandet utvikling. Kjøpesentre og noen bransjer som tekstil, har hatt nedgang, mens andre bransjer som bredt vareutvalg/discount har gjort det bra, påpekte Eldal.

Han er optimistisk for framtiden og mener Europris er godt posisjonert som nr 1 i bransjen med gode muligheter til å fortsette vekstreisen. Børsen har delt dette synet, og Europris' aksjekurs har utviklet seg positivt i år.

Eldal tror det vil bli en normalisering framover. Han påpeker at det er for tidlig å trekke konklusjoner om de langsiktige økonomiske effektene av dagens situasjon.

På spørsmål om forventninger knyttet til prisutviklingen framover, svarte Eldal at de tar ut de prosentene de kan.

Han forventer prisøkning framover.

– Vi skal opprettholde vår konkurransekraft, lovet Eldal.

Endringer i butikkporteføljen

Ingen nye butikker ble åpnet eller flyttet i andre kvartal. Én butikkutvidelse ble fullført i perioden. Styret har godkjent ytterligere seks butikker for resten av året, inkludert en konseptbutikk på Løren i Oslo.

Konsernet overtok en franchisebutikk i løpet av kvartalet. I tillegg forventes ytterligere én eller to overtakelser fra franchisetakere i løpet av året. Butikken på Haugenstua ble lagt ned.

Europris tar ingen hvileskjær og jakter stadig på gode lokaliseringer.

– Vi er attraktive, drar trafikk til områdene vi er, sa Eldal.

Alt distribusjon gjennom sentrallageret

Europris har siden i fjor gått fra fem til to lagre. Det nye sentrallageret i Moss har vært operativt siden i fjor. Test av automatisk plukk pågår.

I fjor kuttet de Europris et mindre lager i Fredrikstad, og i år to nye i samme by. Det aller siste lageret i Fredrikstad, på Øra, fases ut tidlig i 2022. Fra første halvår neste år av skal all distribusjon skje gjennom sentrallageret i Moss.

Totalt skal overgangen til ny logistikk bedre driftsmarginen med 0,75-1,25 prosentpoeng.

Ny e-commerce plattform

21. april lanserte Europris sin nye netthandelsplattform. Den skal være enklere og mer fleksibel enn forgjengeren. Utvalget av varer som tilbys i nettbutikken ble utvidet markant.

I Q2 doblet netthandelen seg og utgjør nå 2,1% av omsetningen.

Europris tilbyr click & collect for utvalgte varer med henting innen to timer i alle varehus. Click & collect økte med 87% og utgjorde 87% av nettomsetningen.

De tilbyr også hjemlevering i alle 264 butikkene. Hjemleveringen økte med 167%.

Analyserer kundeatferd

Europris har rundet 500.000 medlemmer i kundeklubben "Mer". Herfra bruker de data til å analysere kundeatferd.

For butikken på Strømmen Storsenter sammenlignet de eksempelvis 15 uker før 12. mars med 15 uker etter. 21.000 unike betalingskort var brukt. Europris fant ut at gjennomsnittlig handlekurv økte fra 178 kr til 227. Antall dager mellom besøk i butikken falt fra 31,4 dager til 29,5.

Smitteverntiltak blir varige

Beskyttelse av de ansatte og sikring av trygg drift har høyeste prioritet, understreket CEO'en.

Beredskapsplaner ble tidlig iverksatt for å ivareta ansattes helse samt kontinuerlig vareleveranser og butikkdrift. I tillegg har Europris hatt dialog med leverandørene for å sikre en trygg vareflyt.

Lavpriskjeden følger naturlig nok helsemyndighetenes retningslinjer, og strenge smittevernstiltak vil bli videreført som en integrert del av konseptet i butikkene.

­

Powered by Labrador CMS