May-Tordis Simonsen er glad for at både gårdeiere og butikkeiere har slått ring om vimpelprosjektet.
May-Tordis Simonsen er glad for at både gårdeiere og butikkeiere har slått ring om vimpelprosjektet.

86 unike vimpler over Veita Shopping

Men tallrike vimpler laget av vanlige folk skaper Veita Shopping i Tromsø engasjement og bygger omdømme.

Publisert

Av Odd Henrik Vanebo

May-Tordis Simonsen er senterpilot ved Veita Shopping i Nordbyen i Tromsø og bruker mye tid på å smitte nabolaget med entusiasme. Den siste jippoen er et vimpelprosjekt, som egentlig er et kunstprosjekt – ‘Vimpel for vennskap’.

Simonsen har fått satt opp 86 fargerike vimpler på og rundt shoppingen. Både gårdeiere og butikkeiere har slått ring om prosjektet.

Vil skape gode byrom

Det har vært dialog om opphenget og fester i fasader, opplyser May-Tordis Simonsen til Retailmagasinet:

– Sentrum er en flott møteplass. Vi skal skape gode byrom hvor det er lett å trives. Vi må by på oss selv og også la andre ta eierskap til sentrum. Med dette som bakteppe tok gradvis kunstprosjektet ‘Vimpel for vennskap’ til.

Simonsen startet prosjektet allerede i fjor vår. Da var ikke responsen blant publikum den hun ønsket og prosjektet ble lagt på is. Inntil i vår, da tiden plutselige fikk et helt nytt begrep for hele verden. Nå er riktig tid, tenkte hun og dro prosjektet i gang igjen. Og det var det: tid til å agere. Tid til å gjøre noe annet. Tid til å spre litt glede og å skape en attraksjon i sentrum.

86 unike vimpler

Målet var 100 unike vimpler. Nå har prosjektet fått 86, og inntaket er stanset. Et utrolig mangfold av uttrykk hvor både barn og voksne har bidratt. Her finner du vimpler med hilsen til en mamma. Vimpler som er sydd av bunadstoff, håndbroderier og tekstilmaling. Noen har lagt utrolig mye tid og arbeid i sine spesielle prosjekt.

Vimpelprosjektets betydning for Veita Shopping? May-Tordis Simonsen svarer:

– Betydningen for oss er folk. Og dernest at folket liker det vi gjør og på den måten oppsøker oss og skaper aktivitet. Målet da er jo handel selvsagt. At sentrum skal opp og frem. Da må vi aktivt ta grep å tørre å gå foran.

– Vi bygger omdømme hvor originalitet og oppfinnsomhet kommer langt frem i pannebarken til publikum når de hører om Veita. At folk vil komme til oss fordi vi gjør kule ting. Vi bygger fremtiden slik folket vil ha den, og vi gjør det i lag med de aktørene rundt oss. Jeg bruker mye tid på å smitte nabolaget med entusiasme. Det er den viktigste drivkraften i å få til noe sammen. Å være en misjonær for den gode følelsen.

– Vårt mål i alt vi foretar oss er aktivitet, deltakelse og resultat. Alle liker vi å beskue noe vi har vært med på å skape. Å få ros eller oppdage at noen har tenkt på oss, gjør noe med oss. Til stadighet erfarer vi at det å by på seg selv er nøkkelordet også i handel. Vi tilfører våre leietakeres produkter i et ekstra element, nemlig muligheten til å delta. En ekstra grunn til å komme til vårt område, ikke bare til Veita.

Kommer nærmere og skaper relasjoner

– Vi har i en treårsperiode nå vært, og er fortsatt, i en transformasjon. Som i et mellomspill i en låt, kan du si. Hele denne perioden har vi lyttet til vårt publikum og gitt dem en åpen dør til å sparre med oss om hva de ønsker og søker. Da smeltes nok hjertet litt når de ser at «jo, de gjør faktisk det jeg foreslo». Du kommer litt nærmere og skaper relasjoner, avslutter senterpiloten i Nordbyen i Tromsø.