STYRKET TILLIT: Forbrukertilliten har styrket seg siden desember. Grafikk: Opinion
STYRKET TILLIT: Forbrukertilliten har styrket seg siden desember. Grafikk: Opinion

Forbrukertilliten styrket siden desember

Tilliten til landets økonomi er på sitt høyeste nivå siden september, men CCI er fortsatt relativ svak.

Publisert
Forbrukertillitsindeksen (CCI) øker med 2,7 poeng fra desember til januar og er nå på 0,8 poeng, viser januar-undersøkelsen til Opinion.

Tillitsindeksen nådde i desember i fjor sitt laveste nivå siden høsten 2011 med minus 1,9 poeng. Det nye året innledes med noe mer optimisme, selv om CCI er 6,9 poeng lavere enn i samme måned i fjor og 0,2 poeng lavere enn det relativt svake gjennomsnittet for 2. halvårm heter det i en pressemelding fra Opinion.

 

Stor usikkerhet

Gjennomsnittet for 2013 var 2,7 poeng, mot 5,9 poeng i 2012.

– Det er særlig delindeksene «troen på landets økonomi om 12 måneder» og «arbeidsløsheten om 12 måneder» som har virket negativt inn på den samlede forbrukertillitsindeksen. I januar styrker troen på landets økonomi seg vesentlig, selv om den fortsatt er relativ svak, mens indeksen for arbeidsløsheten om 12 måneder er nær uforandret. Det betyr at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til arbeidsmarkedet kommende 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

29 prosent i det landsrepresentative utvalget på 1000 nordmenn tror arbeidsledigheten vil være høyere, tre prosent tror den vil være lavere om 12 måneder.

– Forbrukernes tro på arbeidsmarkedet ble svekket i takt med rapporter om økende arbeidsledighetstall i fjor høst, sier Høidahl i Opinion.

 

Tror mer på egen økonomi

Troen på egen økonomi har styrket seg noe siden desember.

– Og denne er vesentlig sterkere enn troen på landets økonomi, et kjent mønster over lengre tid. Spareviljen har økt i forhold til desember og november, noe som kan indikere lavere forbruksvilje, høyere motivasjon til å betale ned på gjeld og i større grad sikre seg mot trangere økonomiske tider, sier Høidahl.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.