Ill. foto
Ill. foto

Gullsmedbransjens Servicekontor melder oppbud

Regnskapsrot og lønnskrav fra tidligere ansatt tok knekken på servicekontoret til Norges Gullsmedforbund.

Publisert Sist oppdatert

– Siden all egenkapital er tapt og styret ikke har lov å drive for kreditors regning, har vi kommet til den konklusjon at vi har måtte melde oppbud på Gullsmedbransjens Servicekontor, sier styreleder June Rasch-Olsen.

Til daglig er hun gullsmedmester og daglig leder i Opro Produkter i Oslo.

Rasch-Olsen forteller videre at det var med tungt hjerte de meddelte medlemmer om oppbudet. Styret er helt klar på at bransjen trenger et forbund.

– Vi i styret er av den mening at det er riktig å videreføre arbeidet med fagutdanningen, myndighetskontakt, organisere kurs, takstveiledning med mer, for utviklingen av gullsmedfaget, sier styrelederen.

Ikke grunnlag for videre drift

Men etter flere år med negativt årsresultat, voksende gjeldsbyrde og sviktende inntekter, også i inneværende år, innså hovedstyret i Norges Gullsmedforbund at det ikke var økonomisk grunnlag for videre drift av servicekontoret.

– Det vil være uforsvarlig og i strid med «Lov om samvirkeforetak» å fortsette slik situasjonen utviklet seg, med det som følge at styret kunne bli stilt ansvarlig for å drive virksomheten på kreditors regning. Etter nyttår har vi opplevd svikt i innbetaling av serviceavgift. Denne inntektssvikten, sammen med nylig fremsatt krav om etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon fra Ingebjørg Alfsen, bidro til at oppbud var eneste forsvarlige avgjørelse å ta, sier Rasch-Olsen.

Misvisende regnskap

Styrene i forbundet oppdaget høsten 2018 misvisende regnskaper. Styrelederen forteller at de siden den tid har ryddet opp i en uoversiktlig økonomi, ajourført regnskaper og mellomregnskaper, avklart gjeldssituasjonen og inntektsgrunnlaget for videre drift.

– Det ble også klart at regnskaper som har blitt fremvist for styrene ikke stemmer overens med det som regnskapskontoret har registrert. Mye av dette skyldes svikt i økonomistyringen med et mellomregnskap som daglig leder over lengre tid har gjennomført for å holde liv i organisasjonen, uten å kommunisere det videre til de respektive styrene.

Hovedstyret har i 2019 arbeidet med kostnadsbesparende tiltak som blant annet redusert bemanning, permittering av medarbeidere, reforhandlet avtaler og kontrakter og slik kuttet driftsutgifter med mål om forsvarlig drift frem til en omorganisering skulle gjennomføres etter landsmøtet d.å.

Nytt landsmøte

– Vi er alle rammet av unntakstilstanden landet er i, og det er derfor uvisst når det blir anledning til å kalle inn til nytt landsmøte. Hovedstyret i Norges Gullsmedforbund ser imidlertid frem til å møte engasjerte medlemmer som er klare med nye ideer. Norges Gullsmedforbund har som formål å utvikle gullsmedfaget og styrke bransjen og er med de utfordringer vi har foran oss, et viktig redskap å ta vare på, avslutter June Rasch-Olsen.