I forgrunnen Magneten, nærmest bak (med hvit fasade) BE Moafjæra 12 AS som huser Meny og Europris, og lengst bak (nærmest veien, også med hvite fasader) BE Moafjæra 16 AS som huser Rema og Burger King. (Foto: Magneten)
I forgrunnen Magneten, nærmest bak (med hvit fasade) BE Moafjæra 12 AS som huser Meny og Europris, og lengst bak (nærmest veien, også med hvite fasader) BE Moafjæra 16 AS som huser Rema og Burger King. (Foto: Magneten)

Magneten legges ut for salg

Arild Berg, styreleder og majoritetseier i Berg Eiendom Levanger AS, bekrefter i en pressemelding at fire datterselskap nå legges ut for salg: BE Moafjæra 14 AS (Magneten), BE Moafjæra 12 AS (Meny, Europris), BE Moafjæra 16 AS (Rema og Burger King) og Magneten Drift AS.

Publisert

Berg Eiendom Levanger AS eies av Arild Berg og Solfrid Hindrum Berg. Eierne har sett at Magneten har vokst jevnt siden åpningen av senteret i 1986. Virksomheten har utviklet seg fra egen butikkdrift i starten til senterdrift. Sentret har vært under stadig utvikling med siste utbygging i 2018, og har de fleste store nasjonale leieaktørene, heter det i pressemeldingen.

Fullt utleid

Lokalene som nå legges ut for salg er fullt utleid. 2019 ble også et bra år for senteret. Total omsetning for kjøpesenteret endte på 935 millioner kroner med våre omkringliggende eiendommer, som gir en omsetningsvekst på 5 % fra 2018 og totalt 27% vekst siste fem år. De tre eiendommene som selges hadde en omsetningsvekst på 8,4 % i 2019. Antall besøkende har også hatt et betydelig løft til 1,85 millioner i 2019.

Magneten ligger på plass nr. 50 på Kvarud sin liste over de 60 største kjøpesenter (2018).

Moan som handelsområde øker stadig sin attraktivitet, og dagens eiere ser et stort utviklingspotensial for senteret, som de mener bør utvikles videre til neste generasjon kjøpesenter der flere tjenester og tilbud kommer i
tillegg. Arild Berg legger ikke skjul på at en videreutvikling som han mener er riktig for senteret er utfordrende å gjennomføre for en relativt liten aktør som Berg Eiendom Levanger AS. Han ønsker at en aktør med høy kompetanse og kapasitet skal sette seg i førersetet for videreutviklingen.

Ønsker aktiv og profesjonell aktør

– Vi er kommet til et punkt der en videre utvikling av kjøpesenteret vil kreve full oppmerksomhet av en aktiv og profesjonell aktør med tilstrekkelige økonomiske muskler. Vi tror at med de riktige eierne på plass sikrer man god fremdrift og fullt fokus på videreutviklingen av Magneten kjøpesenter og Levanger som handelsby, sier Arild Berg.

Berg Eiendom Levanger AS har fortsatt som ambisjon å være en aktiv og langsiktig aktør innen eiendomsutvikling på Moan, i Levanger og i regionen for øvrig. Eierne er sikre på at regionen er tjent med at flere aktører bruker ressurser i et område med god vekst. Arild Berg anser Levanger for å være ett av de mest interessante områdene å investere i, i det tidligere Nord‐Trøndelag.

Etter salget av eiendommene på ca 30.000 kvm butikkareal vil Berg Eiendom Levanger AS ha i overkant av 20.000 kvm med næringsarealer, med hovedvekt på Moan. Berg Eiendom Levanger AS har siden 2015 bygd ca. 100 leiligheter på området og 4300 kvm kontorarealer. Dette er en satsning som vil fortsette. Neste utbygging på Moan i Berg Eiendom Levanger AS sin regi er under planlegging med i overkant av 2000 kvm supplerende næringslokaler og leiligheter. Byggingen av dette forventes startet til våren. Dette er første del av en større utbygging, heter det i pressemeldingen.