Knut A. Magnussen: – Britisk detaljhandel utviklet seg veldig sterkt de to siste årene. (Foto: DNB)
Knut A. Magnussen: – Britisk detaljhandel utviklet seg veldig sterkt de to siste årene. (Foto: DNB)

Britisk detaljhandel skuffet

Britisk detaljhandel skuffet i desember, etter to år med oppgang.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport fra DNB Markets.

Det eneste nøkkeltallet av betydning som ble publisert på fredag var for den britiske detaljhandelen, som skuffet i desember. Omsetningen falt med 1,9%, hvilket tyder på svak julehandel, og kan være en indikasjon på svakere utvikling fremover.

Sterk økning de siste to årene

På den annen side har britisk detaljhandel utviklet seg veldig sterkt de to siste årene. Omsetningen økte med nesten 5% fra 2015 til 2016, etter en oppgang på 4,2% året før. (Dette er volumtall, som altså er justert for inflasjonsutviklingen). Det er heller ingen tegn til at handelen har bremset opp etter folkeavstemningen. Sterk oppgang i det private forbruket har derimot bidratt til å holde farten i økonomien oppe.

TPP blir ikke ratifisert

Ellers skriver Magnussen at Handelspolitikken er det aller mest usikre når det gjelder Trumps økonomiske politikk. Utgangspunktet for Trump er at han ønsker å bedre vilkår for amerikansk næringsliv i den hensikt å hindre at arbeidsplasser flyttes ut av landet, samt å bidra til at selskaper velger å flytte sin virksomhet tilbake. Det synes helt klart at den fremforhandlede TPP-avtalen (Trans Pacific Partnership), ikke vil bli ratifisert. Trump vil prioritere bilaterale forhandlingsløsninger med sentrale handelspartnere. Utspillene om en sterk økning av tollsatsene på import fra Mexico og Kina er nok antakelig primært et ris bak speilet dersom de ønskede resultatene ikke oppnås gjennom forhandlinger. Faren ved handelspolitikken er at presidenten har stor makt til å foreta politiske grep uten godkjenning i Kongressen, skriver Knut A. Magnussen.