Espen Slyngstad er daglig leder i Easy2you og påtroppende daglig leder i Best Transport AS i Norge.
Espen Slyngstad er daglig leder i Easy2you og påtroppende daglig leder i Best Transport AS i Norge.

Konsolidering: Best Transport kjøper hjemleveringsvirksomheten til Easy2You

Det nordiske transportselskapet Best Transport har inngått avtale om å kjøpe hjemleveringsvirksomheten til norske Easy2You for å ta en posisjon på B2C-hjemlevering i Norge.

Publisert

Oppkjøpet skal gi en betydelig styrking av Best Transports B2B-tjenester i det norske markedet.

– Hjemleveringsbransjen i Norge er overmoden for konsolidering. Jeg er derfor svært fornøyd med at nåværende eiere og våre nye eiere i Best Transport tar dette grepet, som vil gjøre oss til en enda sterkere hjemleveringsaktør i urbane strøk, sier daglig leder i Easy2you og påtroppende daglig leder i Best Transport AS i Norge, Espen Slyngstad.

Best Transport har ambisjoner om å bli en ledende nordisk aktør innen raske leveranser og urban logistikk. Gjennom oppkjøpet av Easy2Yous hjemleveringsvirksomhet sikrer selskapet seg et godt utgangspunkt for å ta en betydelig posisjon i det norske markedet.

Easy2you sin hjemleveringsvirksomhet har tredoblet omsetningen hvert år siden 2018. I inneværende år forventer virksomheten å omsette for rundt 60 millioner kroner.

Best Transport-konsernet omsatte for over 700 millioner kroner i fjor.

– Oppkjøpet av Easy2You sin hjemleveringsaktivitet vil sikre våre vekstambisjoner og gi kundene til Easy2You og Best Transport en utvidet nordisk distribusjonsløsning. Oppkjøpet har en god industriell logikk og begge selskapene har en kundeorientert tilnærming i sin produktutvikling. Gjennom en bredere tjenesteportefølje og økt kapasitet kan vi utvikle produkter som styrker våre kunders konkurransekraft, sier Niklas Knight konsernsjef i Best Transport AB.

– Vi har god erfaring med å hente ut synergier mellom B2B- og B2C-leveranser i det svenske markedet og vil bruke denne erfaringen til å bli best på tidskritiske leveranser i Norge. Nøkkelen til lønnsomhet ligger i maksimal utnyttelse av bilkapasiteten. Bilene som brukes til bedriftslevering på dagtid skal anvendes til hjemlevering resten av døgnet, sier Niklas Knight.

100 medarbeidere i Norge

Best Transport AB overtar hjemleveringsvirksomheten til Easy2you for et ukjent kontantvederlag. Selger er Easy2you AS, som er eid av en rekke større og mindre aksjonærer, hvorav mange er tilhørende i Ålesund-området.

Som del av avtalen mellom selskapene skal Best Transport kjøpe teknologitjenester ifra Easy2You-datterselskapet Easy2you Technology AS for å understøtte sin Last Mile-operasjon. Oppkjøpet bidrar til konsolidering av Last Mile-markedet, samtidig som oppkjøpet bidrar til å understøtte teknologisatsningen til Easy2You.

Med på oppkjøpet følger omtrent 100 medarbeidere i Norge, kjøretøy og kundekontakter fordelt på åtte lokasjoner over hele Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Transaksjonen forventes å bli sluttført i august i år. Da vil nåværende daglig leder i Easy2you, Espen Slyngstad, påbegynne jobben med å slå sammen hjemleveringsvirksomheten til Easy2you med Best Transport AS. Den sammenslåtte virksomheten skal operere under Best Transport-merkevaren.

Slyngstad får oppgaven med lede den kombinerte norske virksomheten og går inn i den svenske konsernledelsen til Best Transport AB. Espen Slyngstad vil også være knyttet til utviklingen av Easy2You Technology AS.

– Denne sammenslåingen er god industriell logikk. Den gir oss en langt sterkere posisjon innen raske hjemleveranser i Norge og økt geografisk rekkevidde innen B2B logistikk. Begge deler kommer kundene våre til gode, sier Espen Slyngstad.

Slutt på husarrest

I Norge vil Best Transport fortsatt bruke Easy2you Technology AS sin teknologiplattform som med avanserte algoritmer knytter transportbehov til tilgjengelig ressurser.

I tillegg sikrer plattformen en svært smidig kundeopplevelse for brukerne som kan velge levering innenfor et én-timesvindu eller at sluttmottaker fritt kan velge leveringsdato og -tidspunkt når man bestiller.

– Tiden med «husarrest» mens sluttkunden venter i timevis på pakken sin hjemme er definitivt forbi, sier Espen Slyngstad.

Satser på logtech

Etter at hjemleveringsvirksomheten er solgt til Best Transport, vil Easy2you fremover operere som et rendyrket logtech-selskap som leverer digitale logistikktjenester til både e-handel, bedriftsmarked og offentlig forvaltning.

– Vi er svært godt fornøyd med å selge til en aktør som viderefører ambisjonen vår om gode kundeopplevelser kombinert med raske og presise leveringer i urbane strøk. Fremover vil Easy2you være et rendyrket teknologiselskap. For Easy2You blir dette en ytterligere en spissing av selskapets forretningsmodell og helt i samsvar med selskapets strategi, sier Espen Slyngstad, som vil fortsette som arbeidende styreleder i Easy2you Technology AS. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS