Morgendagens H&M er omnikanal

H&M akselerer omstillingen som blant annet innebærer at ca. 250 butikker legges ned neste år. Nye investeringer gjøres i digitale kanaler. Morgendagens H&M blir omnikanal.

Av Odd Henrik Vanebo

I går ble nimånededrsrapporten for H & M Hennes & Mauritz AB lagt fram. Her gir administrerende direktør Helen Helmersson en sterk tributt til selskapets medarbeidere for en fantastisk innsats etter koronaen rammet i mars.

H&M-gruppen øker tempoet i omstillingsarbeidet.

– Vi øker digitale investeringer, akselererer butikkonsolidering og gjør kanalene stadig mer integrerte.

Helmersson ser nå lyspunkter og tror at det verste er tilbakelagt og at H&M har gode forutsetninger for å komme styrket ut av krisen.

Det var i 2. kvartal koronaen slo hardest ut for H&M, da 80 prosent av konsernets butikker måtte stenge. I 3. kvartal snudde det. I begynnelsen av kvartalet holdt ennå 900 av konsernets drøyt 5.000 butikker stengt. Ved utgangen av kvartalet var de 900 sunket til 200.

Vi sakser fra rapporten:

”H&M-gruppen har iverksatt raske og kraftige tiltak for å håndtere situasjonen med covid-19. Krisearbeidet har dekket alle deler av virksomheten, inkludert varekjøp, investeringer, husleie, bemanning og finansiering. Dette i kombinasjon med verdsatte kolleksjoner og sterk kostnadskontroll har ført til en rask forbedring.

• H&M-konsernets omni-modell med sterk og lønnsom vekst på nettet i kombinasjon med optimalisering av butikkporteføljen fører gradvis til økt verdiskaping.

• Omsetningen i september gikk ned med fem prosent i lokale valutaer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 166 butikker, tilsvarende tre prosent av det totale antallet butikker, er foreløpig fortsatt stengt. Et stort antall av konsernets butikker er fortsatt berørt av lokale begrensninger og begrensede åpningstider."