Illustrasjonsfoto: Klarna
Illustrasjonsfoto: Klarna

Hva vi synes vi bruker for lite og for mye penger på

Mens hver tredje nordmann mener de bruker for lite penger på klær, sko og kinobesøk, er det de månedlige utgiftene til mat og drivstoff flest synes det går for mye penger til.

Publisert Sist oppdatert

– Det er et klart bilde at folk flest, og spesielt menn, synes de bruker for lite eller altfor lite penger på lystbetonte innkjøp som klær og sko. De fleste som føler de bruker for mye penger på enkelte områder, synes de gjør det til mer hverdagslige utgifter som mat og drivstoff, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Thomas Elvestad: – Følelsen av å bruke for mye eller for lite på et produkt eller en opplevelse er veldig individuelt. (Foto: Klarna)
Thomas Elvestad: – Følelsen av å bruke for mye eller for lite på et produkt eller en opplevelse er veldig individuelt. (Foto: Klarna)

Klarna har fått utført en representativ undersøkelse*) blant 1004 nordmenn over 18 år som kartlegger hva de synes om eget månedlig pengeforbruk på en rekke områder.

Minst fornøyd med

18 prosent av alle nordmenn over 18 år føler de bruker for mye penger på godteri. I aldersgruppen 30-39 år mener hele en av tre (32 prosent) at det går for mye penger til godteri. Samtidig oppgir hele 24 prosent av alle spurte at de føler for lite av lønnen deres blir brukt til nettopp søtsaker.

– Kjøp av godteri, taxi og kino er blant områdene flest synes de bruker enten alt for mye eller alt for lite på. Så mange som 29 prosent av de spurte synes for eksempel de bruker for lite penger på kino. Dette er også den enkeltaktiviteten som flest oppgir de ikke bruker penger på i det hele tatt. Hele 42 prosent av de spurte sier de ikke bruker penger på kino, sier Elvestad.

Oversikt gir handlingsrom

Han tror at moderne betalingsløsninger, hvor forbrukeren i større grad kan være sin egen banksjef og velge når de skal bruke penger på hva innenfor en forsvarlig ramme, i fremtiden vil gjøre det lettere å fordele månedslønnen riktig.

– Hvis du får oversikt over hva pengene dine faktisk går til, er det enklere å justere forbruket. Da kan du bruke mindre på områder du føler du bruker for mye på og omvendt. Klarna er blant leverandørene av en slik app. Bare det siste året har antall nordmenn som bruker denne aktivt for enklere å styre og få oversikt over sin økonomi, mer enn doblet seg, sier Elvestad.

Klarna håndterer mellom en tredjedel og halvparten av all onlinehandel i Norden. I Norge bruker mer enn 5000 nettbutikker deres betalingsløsninger.

‘Kan gi lykkefølelse’

Internasjonalt har det lenge vært en diskusjon om hva som gjør oss mennesker mest lykkelige – å kjøpe produkter som klær og sportsutstyr eller opplevelser som kinobesøk og reiser.

Ifølge en samlestudie publisert i Psycological Science handler dette mye om hvor mye penger man har i utgangspunktet. For dem som har god råd vil kjøp av opplevelser ofte gi en større lykkefølelse. Blant dem med lavere kjøpekraft kan kjøp av materielle goder, som et par sko eller nye klær, gi en vel så sterk lykkefølelse.

– Følelsen av å bruke for mye eller for lite på et produkt eller en opplevelse er nok veldig individuelt. I vår undersøkelse ser vi også at det henger sammen med både alder og kjønn. Flere kvinner enn menn og flere unge enn gamle føler for eksempel at de bruker for mye penger på klær og sko. Menn er overrepresentert blant dem som føler det går for mye penger til alkohol, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Dette skulle flest nordmenn gjerne brukt mer penger på

1. Klær og sko (32 %)

2. Kino (29 %)

3. Sport- og fritidsutstyr (27 %)

4. Elektronikkprodukter (26 %)

5. Café/bar/restaurant og uteliv (26 %)

Dette føler flest nordmenn de bruker for mye penger på:

1. Matinnkjøp i butikk (26 %)

2. Bensin/ diesel (19 %)

3. Godteri (18 %)

4. Kosekvelder hjemme (11 %)

5. Alkohol (10 %)

*) Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 15-20. mai gjennomført til sammen 1004 CAWI-intervjuer med personer 18+ år