Specsavers mottok Franny Award – Årets franchisekjzede 2019. Hvem vinner for 2020?
Specsavers mottok Franny Award – Årets franchisekjzede 2019. Hvem vinner for 2020?

Hvem blir Årets franchisekjede 2020?

4. mars skal Årets franchisekjede kåres, for tredje gang.

Publisert Sist oppdatert

I mars i fjor ble Franny Awards utdelt på den årlige Franchisekonferansen 2019. I spissen for arrangeringen av Franchisekonferansen samt kåringen av Franny Awards står konsulentnettverket FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke. I mars i fjor var det Specsavers som ble tildelt heder og ære gjennom å motta Franny award - Årets franchisekjede, mens Jan Stadven fra Kvik fikk den store æren av å motta prisen Franny Awards Årets Franchisetaker.

– Vi ønsker å fremheve franchisekjeder som har utmerket seg positivt i året som har gått. Vi ser på økonomi og nøkkeltall, i tillegg til en del andre faktorer som sier noe om driften i kjeden, sier Frode Finsrud, daglig leder i Cappa og leder av juryen.

Prisen skal applaudere kjeder som går foran for å tilpasse seg endringer i markedet og rammebetingelser og som er innstilt på å vurdere balansen i den økonomiske modellen når konkurransen og rammebetingelsene «drar seg til».
– Det er mange eksempler på kjeder som lar franchisetakerne blø når markedet endres, uten å gjøre noe med balansen i samarbeidet og fordelingen mellom franchisetaker og franchisegiver, påpeker jurylederen.
Franchise skal ikke bare være lønnsomt for franchisegiverne, men også for franchisetakerne. Franchise kan også lønne seg for kundene, da en franchisetaker gjerne strekker seg enda lenger for å gjøre en kunde fornøyd og lojal.

– Vi er opptatt av at kjedene har et bevisst forhold til klima- og miljømessige forhold, men dette er vanskelig å vurdere. At man fokuserer på sitt samfunnsansvar uten at man nødvendigvis har kommet lengst på området. Eksempler er holdning til utslipp og kjedens fotavtrykk i miljøet. Om man er opptatt av kvalitetssikring fra produsent til forbruker. Om man for eksempel har et bevisst forhold til om verdikjeden har ryddige arbeidsforhold og uten ulovlig barnearbeid, forteller Finsrud.

For at en franchisekjede skal overleve og vokse er det avgjørende å ha fornøyde franchisetakere. Juryen vil derfor intervjue et tilfeldig utvalg franchisetakere for å få et inntrykk av om franchisetakerne er tilfreds og om det er en positiv stemning i kjeden. At franchisetakerne føler de blir hørt og at det eksisterer tillit mellom partene.

– Kjedene som nomineres og vinner en slik pris kan bruke dette aktivt internt. Og det vil også kunne være et kvalitetsstempel ut mot kunder og samarbeidspartnere som for eksempel utleiere og leverandører. Det vil også kunne telle svært positivt i rekruttering av franchisetakere og øvrige medarbeidere til kjeden, poengterer Frode Finsrud.

Kriterier:

· Prisen skal deles ut til en franchisekjede som har utmerket seg positivt i året som har gått.

· Juryen vil foreta en sammensatt vurdering med betydelig vekt på blant annet:

· Kjedens utvikling og økonomiske nøkkeltall

· Hvorvidt kjeden fremstår som et forbilde innen sin bransje

· Evne til fornyelse og tilpasning til nye rammebetingelser

· Franchisetakeres tilfredshet

· Holdning til samfunnsansvar, etikk- og miljøspørsmål

Finalistene til å motta prisen Årets franchisekjede vil bli offentliggjort i midten av januar 2020.

Nominering av Årets franchisekjede

Forslag til kandidater kan registreres frem til 13. januar på www.franchisearkitekt.no.

Kjedene kan foreslå seg selv, eller bli foreslått av andre. I prinsippet kan hvem som helst foreslå en kjede, men kjeden må deretter selv godta å bli vurdert som kandidat. Det understrekes at alt juryarbeid er konfidensielt, og at alle opplysninger behandles fortrolig. En kjede trenger derfor ikke være engstelig for at noe negativt skal komme ut av en nominasjon.

– Her er vi kun opptatt av å synliggjøre hvem som utmerker seg i positiv forstand og ikke motsatt, beroliger juryleder Finsrud.
For å foreslå en kandidat til prisen, kreves kun navn på kjede samt en kort begrunnelse for nominasjonen.

Ditt forslag registreres på denne nettsiden.

Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

Jury Årets franchisekjede 2019-20:

·       Frode Finsrud (juryleder), Managing partner, rekrutteringsselskapet Cappa

·       Sven Hars, Franchise konsulent, Franchisearkitekt

·       Endre Storløkken, Advokatfirmaet SGB Storløkken

·       Nils Vanebo, Redaktør, Retailmagasinet

·       Erik Fagerlid, Konsulent

·       Bror Stende, Direktør Faghandel, Mote og Fritid, Virke

Spørsmål kan rettes til juryleder Frode Finsrud, mob. 901 77 103, [email protected].