Investeringene i retail fortsetter å stige. Ill. foto
Investeringene i retail fortsetter å stige. Ill. foto

Fortsatt økt investeringsaktivitet i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en betydelig oppgang fra 3. til 4. kvartal 2020.

Av Jørgen Vinje Berget, SSB

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 1. kvartal 2021 økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020. Økningen skyldes blant annet at det ble investert mer i biler og andre transportmidler.

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 7,1 prosent mer i 1. kvartal 2021 enn tilsvarende kvartal året før. Det største bidraget til oppgangen skyldtes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 10 prosent. Denne investeringskategorien utgjorde rett i underkant av to tredeler av de totale investeringene. I tillegg bidro biler og andre transportmidler til den samlede oppgangen, som steg med hele 133 prosent, men som likevel kun utgjorde 9 prosent av de totale investeringene.

Investeringer i nybygg og rehabilitering falt med 14 prosent i samme periode.

Powered by Labrador CMS