Investeringsvekst på 23 prosent

Sesongjusterte tall fra SSB viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 4. kvartal 2020 økte med 23 prosent fra 3. kvartal. Økningen skyldes blant annet at det ble investert lite i nybygg og rehabilitering i kvartalet før.

Av Jørgen Vinje Berget, SSB

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 20 prosent mer i 4. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 29 prosent og nybygg og rehabilitering som steg med 17 prosent. Investeringer i biler og andre transportmidler falt med 28 prosent i samme periode. Av de totale investeringene i 4. kvartal 2020 utgjorde maskiner og inventar rett i overkant av to tredeler.

Investeringene økte i 2020

For året som helhet økte investeringene med 4,4 prosent i 2020 sammenliknet med 2019, og det var investeringer i maskiner og inventar som utgjorde økningen. Investeringsaktiviteten i 2020 har dermed vært relativt høy til tross for koronasituasjonen som har preget norsk økonomi. Tilpasninger knyttet til smitteverntiltak som skillevegger, pleksiglass og berøringsfrie betalingsløsninger samt utvikling av netthandelsløsninger kan ha hatt en viss betydning for utviklingen i investeringene i detaljhandelen i 2020.

Powered by Labrador CMS