Næringsparken i Skodje som blir knutepunkt i Nye Ålesund, er en stor investering i detaljhandel. (Illustrasjonsfoto: Digerneset Næringspark)
Næringsparken i Skodje som blir knutepunkt i Nye Ålesund, er en stor investering i detaljhandel. (Illustrasjonsfoto: Digerneset Næringspark)

Nedgang i detaljhandelsinvesteringene

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen falt 17 prosent fra 3. til 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

Publisert

Resultater for Investeringsindeks for detaljhandelen for 4. kvartal 2019 viser at nedgangen ikke bare er i sesongjusterte tall for årets siste kvartal. De totale investeringene for året 2019 som helhet ligger 2,7 prosent lavere enn året før, og den langsiktige trenden i investeringene har nå en gradvis nedgang fra et toppunkt i 4. kvartal 2018.

Ifølge de ujusterte tallene var investeringene hele 18 prosent lavere i 4. kvartal 2019 enn tilsvarende kvartal året før. Nedgangen kommer av betydelig lavere investeringer i maskiner og inventar og nybygg og rehabilitering, med en reduksjon på henholdsvis 23 prosent og 12 prosent. Investeringer i maskiner og inventar utgjorde omtrent to tredeler av de totale investeringene i 4. kvartal 2019 og bidro derfor kraftig til nedgangen.

Investeringer i biler og andre transportmidler økte marginalt med 0,2 prosent fra 4. kvartal i 2018 til 4. kvartal i 2019, og utgjorde 14 prosent av de totale investeringene.

Kilde: SSB