Kirkebenken utenfor Meny brukes hver onsdag fra kl 11–12, med ansatte eller frivillige fra kirken til stede, her diakonmedarbeiderne Trude Munkvold (t.v.) og Hildegunn Norbakken på stolene bak.
Kirkebenken utenfor Meny brukes hver onsdag fra kl 11–12, med ansatte eller frivillige fra kirken til stede, her diakonmedarbeiderne Trude Munkvold (t.v.) og Hildegunn Norbakken på stolene bak.

Populær ‘kirkebenk’ på Kleppestø senter

– Det fine med dette prosjektet, er at kirken kommer dit folk ferdes, sier daglig leder Waldemar Frønsdal på Kleppestø Senter, om kirkebenken som er instituert på senteret med fast møtetid hver torsdag.

Av Odd Henrik Vanebo

– ‘Kirkebenken’ er instituert utenfor Meny. For kirken stiller diakonimedarbeidere fra Askøy kirkes fellesråd. Senteret stiller med kaffe og boller. Kirkebenken er åpen hver onsdag mellom kl 11 og kl 12, forteller Frønsdal.

Nylig hadde den kristelige avisen Dagen et oppslag hvor det heter: «Koronakrisen er krevende for det diakonale arbeidet i kirken. Men på Askøy har diakonistaben tatt grep for å møte innbyggernes koronahverdag.» Tittelen var «Kirken flyttet inn på kjøpesenteret.»

Kirkebenken fungerer som en oase for alle som ønsker et treffsted som er tilpasset smittevernkravet til kjøpesentre.

Diakonmedarbeider Hildegunn Norbakken, som er sterkt involvert i prosjektet, forklarer:

– Kirken har de siste årene vært etablert på Kleppestø senter. Hver onsdag kl. 11–12 har ansatte eller frivillige fra kirken vært til stede på kirkebenken utenfor Meny. I tillegg har diakonene vært tilgjengelige noen timer i uken, vekselsvis både på Kleppestø senter og på Askøy Amfi.

Diakonmedarbeiderne Trude Munkvold (t.v.) og Hildegunn Norbakken stiller på møtene utenfor lekebutikken kl 10–15 hver torsdag.
Diakonmedarbeiderne Trude Munkvold (t.v.) og Hildegunn Norbakken stiller på møtene utenfor lekebutikken kl 10–15 hver torsdag.

For tiden er tilbudet på Askøy Amfi satt på vent.

Hildegunn Norbakken utdyper:

– I dag er vi flere diakoner og vi har fått mulighet til å utvide tilbudet vårt. Denne høsten har vi som er diakoner «flyttet kontoret» vårt til Kleppestø senter hver torsdag. På denne måten har vi fått en mer forutsigbar og fast base. Askøy kirkelige fellesråd og diakonene har ellers sine kontorer i Strusshamn kirke. Dette er gjerne ikke det stedet hvor folk ferdes eller bare stikker innom uten en spesiell grunn.

– Askøy kommune er en kommune i utvikling med visjonen «Tett på livet – tett på menneskene». Her tror vi at vi som kirke har noe å bidra med. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis. Verdier som nestekjærlighet og inkluderende fellesskap står sentralt. Tjenestene våre skal ikke bare rette seg mot kirkemedlemmer, men også lokalbefolkningen generelt. Som diakoner på Askøy er vi derfor opptatt av å være der hvor menneskene er, hvor folk ferdes og oppholder seg. Vi ønsker å være synlige og til stede midt i menneskers hverdag. Det er diakonitjenesten som drifter selve tilbudet på torsdagen men andre kollegaer i staben er med og bidrar når det er behov eller muligheter for det. Tilstedeværelsen vår på kjøpesenteret håper vi skal være med på å senke terskelen for kontakt. Vi skal være en tjeneste også for de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Her kan alle stikke innom, enten for å slå av en prat, ha en kort eller lang samtale eller kanskje gjøre en avtale med en av oss eller våre kollegaer. Vi tilbyr enkel servering av kaffe, te og kakao. Vi håper og tror tiltaket kan være med å forebygge ensomhet og isolasjon.

Kleppestø Senter har i 22 år vært åpen for en instituert ‘kirkebenk’ og at besøkende kan møte diakoner for samtaler.
Kleppestø Senter har i 22 år vært åpen for en instituert ‘kirkebenk’ og at besøkende kan møte diakoner for samtaler.

– En annen positiv side ved å være mer synlig og tilgjengelig er at det er med på å styrke samarbeidsrelasjoner til både de som driver butikkene på senteret, kommunale etater som har sine kontorer der og til andre aktører. Sammen kan vi utfylle hverandre og bidra til et mangfold for menneskene på Askøy. Siden vår re-oppstart i fjor høst har besøkene og antall henvendelser og samtaler i våre lokaler økt jevnlig. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, både fra de som har hatt tid til å sette seg litt ned sammen med oss og av de som bare har passert oss i en ellers travel hverdag. Det har vært mange hyggelige stunder og fine prater, både av alvorlig og triviell karakter. Vi er overbevist om at vi fyller et viktig rom og at diakonene på senteret har kommet for å bli, sier Hildegunn Norbakken.

«Potensial for flere kjøpesentre»

Diakonmedarbeider Trude Munkvold supplerer:

– Kirkens tilstedeværelse på senteret er et givende arbeid og en fin måte for kirken for å utvide sin kontaktflate på så mange positive måter. Det finne jo en del andre kjøpesenter rundt om i landet som også har diakonale tilbud og tiltak. Noen av disse er kanskje litt mer spissede tiltak rettet mot ungdom. Vi tror uansett det er potensial for mange flere slike tilbud rundt om på kjøpesentrene.

Powered by Labrador CMS