Foto: Lillesand Senter
Foto: Lillesand Senter

Lillesand Senter inn i ny nasjonal senterkjede

Horisont Eiendom AS har inngått avtale med LL Drift AS om forvaltning av Lillesand Senter.

Publisert Sist oppdatert

Det kunngjøres i en pressemelding: Lillesand Senter har de siste årene gjennomført store ombygginger og forbedringer for å gi Lillesands befolkning et lokalt og relevant handelstilbud med lett adkomst og nærhet for kundene. I tillegg har senteret etablert den største private helsesatsingen som er gjort utenfor Oslo, med blant annet eget røntgensenter og sykehus. Dette betyr at senteret spiller en viktig rolle både lokalt og regionalt.

Åpner muligheter

Dagens eiere jobber også med utvikling av 35.000 kvm bolig- og kontorarealer i nær tilknytning til senteret, som vil romme en variert boligbebyggelse og kontorlokaler for både lokale og regionale virksomheter. Sentrets sentrale beliggenhet midt på Agder gir spennende muligheter for fremtidsrettet lokalisering for virksomheter som ønsker sammenslåing og samlokalisering.

Henter synergier

For å styrke utvikling av handelsdelen ved Lillesand senter, er Horisont Eiendom AS glad for å ha inngått drifts- og videreutviklingsavtale med LL Drift AS. Dette fører til at Lillesand Senter komme inn i en senterkjede med lang erfaring og stort kontaktnett. Gunnar Malmgård og Svein-Tore Råmunddal har tro på at dette blir positivt for Lillesand Senter: LL Drift er en profesjonell forvalter som vi mener vil bidra til god og rasjonell drift samt videre utvikling av senteret. For kunder og ansatte i senteret vil ikke dette bety store endringer i første omgang. Men på sikt tror vi på positive synergier ved at senteret blir en del av et større kjøpesentermiljø med mål om et bredere handelstilbud, heter det i pressmeldingen.

Senteleder Åkki Lidi uttaler at hun gleder seg til at Lillesand Senter kommer inn i en større sammenheng der erfaring fra flere senter kan utnyttes og utveksles både i forhold til daglig drift, markedsføring og jakten på nye butikker.

‘Spennende senter’

LL Drift AS ved Lars Ove Løseth ser fram til å få med Lillesand Senter på laget: – Lillesand Senter er et spennende senter, spesielt med det de har fått til innenfor helsesektoren. Senteret ligger godt plassert i forhold til våre øvrige sentre på aksen mellom Stathelle og Mandal, og vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Horisont Eiendom AS om drift og videreutviklingen av senteret,

(Pressemelding)