STRATEGISK OPPKJØP: Konserndirektør Peter Wesenberg i Nokas. Foto: Even Rise
STRATEGISK OPPKJØP: Konserndirektør Peter Wesenberg i Nokas. Foto: Even Rise

Kjøper selskap med 1000 minibanker

Nokas overtar eierskapet i Kontanten AB. Kjøpet gjør det norske gründerselskapet til Skandinavias nest største minibankaktør.

Publisert

Overtakelsen av Kontanten AB skjedde samme dag som Nokas formelt signerte og «lukket» avtalen om kjøpet av G4S i Norge. Mandag 27. januar i år blir dermed en betydelig merkedag i Nokas historie.

G4S-kjøpet innebærer en dobling av antall ansatte. Fra å telle cirka 2.500 medarbeidere, ble Nokas med G4S-oppkjøpet dobbelt så mange over natta. Inkludert årsomsetningen fra G4S på cirka 1,2 milliarder kroner, ble det i forbindelse med oppkjøpet antydet at Nokas nå vil omsette for 3,5 milliarder kroner.

Men det var altså før overtakelsen av Kontanten AB. Heretter forventer Nokas å omsette for 3,7 milliarder kroner i Skandinavia.

Kontanten AB er med sine 1000 utplasserte minibankautomater i Norden, Skandinavias nest største aktør innen minibankdrift. Over 600 av disse er plassert i Sverige. 300 av dem står i Norge.

Kontanten-overtakelsen er en del av Nokas' strategi om å etablere seg i det europeiske kontantmarkedet. Ambisjonen om en slik etablering forklares med at utviklingen innen kontanthåndtering er i stor endring. Dette gjelder både innenfor butikk og distribusjon til forbrukerne. Nokas viser også til undersøkelser som sier at kontantmengden er økende i land utenfor Skandinavia.

Hvert år tar privatpersoner ut, bare fra de 600 svenske automatene, cirka 20 milliarder kroner. Nokas og Kontanten har ifølge en pressemelding hatt strategiske samtaler gjennom flere år. Dette resulterte i at Nokas overtok ansvaret for å betjene selskapets svenske minibanker i 2012. Etter hvert overtok de også samme oppgaver ved de norske og finske minibankene.

– Når vi først skulle få ny eier, er Nokas en perfekt løsning for oss. Nokas har de rette forutsetningene for å ta vår virksomhet videre og for å forvalte det vi har utviklet gjennom mange år. Dette til det beste for forbrukerne, sier administrerende direktør Patric Nordwall i Kontanten AB.

– Nokas tilbyr nå et komplett kontanttilbud til markedet. Vi optimaliserer kontanthåndteringen for butikker og andre næringsdrivende, samtidig som vi gjør det enkelt for publikum å ta ut penger, sier konserndirektør Peter Wesenberg i Nokas.

Han sier at Nokas noterer seg en stadig lavere interesse for kontanter fra bank- og finansvesenet.

– Samtidig viser alle undersøkelser at kontantmengden i samfunnet er uforandret gjennom flere år. Det betyr at vi som forbrukere fortsatt ønsker å bruke kontanter som betalingsmiddel i mange sammenhenger. I Nokas jobber vi hver dag for å gjøre det enda enklere både for butikkene og forbrukerne å benytte kontanter. I den sammenheng er det strategisk helt riktig for oss å overta Kontanten – og med det utvide vårt markedstilbud til også å omfatte minibanker, sier Wesenberg.

Nokas betalte 290 millioner for G4S.