Fosensenteret som vil reise seg i Seterfjæra i Bjugn. (Illustrasjon: On arkitekter og ingeniører AS)
Fosensenteret som vil reise seg i Seterfjæra i Bjugn. (Illustrasjon: On arkitekter og ingeniører AS)

Snart byggestart for Fosensenteret

Fosensenteret i Bjugn på Fosen er på vei opp fra tegnebrettet og over i byggefasen. Senteret vil inngå i ALTI-kjeden, profilert som ALTI Fosen. Det er godt håp om byggestart allerede i vår og åpning i 2021.

Publisert

Fra 1. januar er Bjugn slått sammen med Ørland, som også er navnet på kommunen etter sammenslåingen. Bjugn kommune solgte før jul tomta i Seterfjæra i kommunesenteret Botnfjord, som var fylt opp etter øremerking nettopp for kjøpesenter, til Fosensenteret AS.

Godt markedsgrunnlag

Salget skjedde til takst for i overkant av 7 millioner kroner, opplyser Ådne Røkkum, daglig leder kommunalt eide Kopparn Utvikling AS og enhetsleder næring Ørland kommune.

– Kopparn Utvikling AS et kommunalt eid næringsutviklingsselskap og har den videre dialogen med Fosensenteret AS om videre utbygging. Utviklingsselskapet skal også bidra til å ferdigstille den delen av området som fremdeles er i kommunalt eie, og der skal det bl.a. være en tursti og grøntområde ut mot sjøen, opplyser Røkkum.

Ådne Røkkum (Foto: Privat)
Ådne Røkkum (Foto: Privat)

Røkkum mener det er et godt markedsgrunnlag for det nye kjøpesenteret: – Kommunen har hatt en fin befolkningsvekst de siste 10 årene. Folketalet er i dagl på godt over 10.000. I tillegg har det i samme periode vært en særdeles positiv utvikling innen havbruk og blå næring, med en betydelig vekst i antall arbeidsplasser.

– For tiden bygger Forsvaret en ny hovedkampflybase for jagerfly (F-35) på Ørlandet, og og dette skaper også vekst og tilflytting til kommunen. Det er derfor viktig at tettstedene Bjugn og Brekstad utvikles med enda bedre og moderne handelstilbud for å øke attraktiviteten og stimulere til videre vekst og bosetting i Ørland kommune, fremholder Ådne Røkkum.

Lars Løseth (Foto: Alti Forvaltning AS)
Lars Løseth (Foto: Alti Forvaltning AS)

Kombinert kjøpesenter og handelspark

Konseptet er ‘et kombinert kjøpesenter og handelspark’, opplyser Lars Løseth, adm.dir. i Alti Forvaltning AS som skal stå for forvaltningen av ALTI Fosen. Løseth understreker at Fosensenteret fremdeles i en prosjekt-/planleggingsfase: – Men hvis alt går etter planen, blir det byggestart vår og åpning neste år.

Fosensenteret AS

Markedsprofil: ALTI Fosen

Eiere: Surnadal Eiendom AS, som eies av Løseth-familien, som igjen eier ALTI-kjeden (50 %); Trondheim-baserte Aha Eiendom AS (40 % og Valsneset Eiendom AS som eies av Bjugn Sparebank (10 %)

Antall leietakere: 12–15

Areal: 9.000 kvm

Adm.dir.: Ola Inge Sæther

Styreleder: Ingvar Terje Sæther

Powered by Labrador CMS