Pandemien har ikke resultert i en økning i antall konkurser.
Pandemien har ikke resultert i en økning i antall konkurser.

41 prosent færre konkurser i detaljhandel

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs.

Publisert

Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, melder Bisnode. Det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor.

Per Einar Ruud
Per Einar Ruud

Detaljhandel, som også opplever nedstengninger i visse områder, har en nedgang i samme periode på 41 prosent.

Selv i den pressede hotell- og restaurantbransjen peker konkurstallene nedover. Hittil i år noteres det en nedgang på hele 48,5 prosent.

Korona-pandemien og nedstengning flere steder i landet, gjør at mange bedrifter sliter. Likevel går få konkurs. Totalt er nedgangen for konkurser på hele 40,2 prosent hittil i år, og det har ikke vært registrert økning i konkursene en eneste måned siden februar i fjor. Dette viser konkursstatstikken til Bisnode Dun & Bradstreet.

Konkursstatistikken til data- og analyseselskapet Bisnode Dun & Bradstreet viser at antallet bedrifter som har blitt tvangsavviklet av myndighetene har gått ned med 20,9 prosent i februar og 27,2 prosent hittil i år. Til sammen ble 597 virksomheter enten slått konkurs eller tvangsavviklet i januar og februar. Sverige hadde økning i konkursene på 4 prosent for hele året 2020, men opplever nå at konkursene går ned med 10 prosent i januar og februar. Danmark hadde nedgang i konkurser gjennom hele 2020, men opplever nå en konkursbølge. Økningen for januar og februar er på hele 133 prosent!

Kompensasjon redder

– Det er liten tvil om at konkurstallene hadde gått rett til vers dersom de verst rammede bedriftene ikke hadde fått kompensert nedgang i omsetning med støtte til å dekke faste kostnader. Men likevel kan man undre seg over at ikke flere har gått konkurs gjennom korona-krisen, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Bedrifter som har gått med underskudd får ikke støtte, og de får tross alt ikke dekket mer enn 85 prosent av de faste kostnadene.

– Det betyr at mange har måttet tære på egenkapitalen for å dekke det resterende over ganske lang tid. Det er nok grenser for hvor lenge en del av disse bedriftene holder ut. Mange har også fått utsettelse med skatter og avgifter som jo forfaller etter hvert. Det er denne slitasjen som nå gjør seg gjeldende i Danmark, og som vi frykter også vil skje i Norge etter hvert, forklarer Ruud.

Nedstengte restauranter overlever

I alt fire hotellselskaper har gått konkurs i februar, mot kun ett i fjor. I restaurantbransjen har 26 selskaper gått konkurs i februar, mot 33 i fjor. Overraskende nok er det en nedgang i konkurser på 21,2 prosent for restaurantbransjen i februar og totalt 48,5 prosent hittil i år. Det noteres nedgang i konkursene i alle bransjer unntatt en i februar. Blant eiendomsselskaper noteres en konkursøkning i februar på 27,3 prosent. I den store bransjen Bygg og Anlegg går konkursene ned med 16,5 prosent. Det er mindre nedgang enn for andre bransjer denne måneden.

Powered by Labrador CMS