Vi er blitt mer positive til norske og lokalproduserte matvarer. Ill. foto.
Vi er blitt mer positive til norske og lokalproduserte matvarer. Ill. foto.

Koronakrisen har fått oss til å kjøpe mer norske produkter

Koronaviruset har påvirket nordmenns kjøpsatferd og endret holdningen til norske og lokalproduserte matvarer.

Publisert

YouGov har publisert den årlige Food & Health-rapporten som har kartlagt nordiske forbrukeres holdning til mat, klima og helse i mer enn ti år. De har i tillegg undersøkt hvordan koronakrisen har påvirket forbrukernes holdning til mat, livsstil og helse.

Koronakrisen har i særlig grad endret nordmenns holdning vedrørende matvarenes opprinnelsesland.

For fire av ti nordmenn (39 %) har det blitt viktigere å kjøpe matvarer produsert i Norge og for en tredjedel (31 %) har det også blitt viktigere å støtte matvareprodusenter i nærområdet. Det er ingen signifikante forskjeller i holdningene til disse spørsmålene på tvers av alder, kjønn eller geografi.

Koronapandemiens økonomiske og helsemessige trussel har dessuten fått forbrukerne til å legge større vekt på lavprisvarer (29 %) og sunne alternativer (26 %).

Forbrukernes endrede holdninger avspeiler seg også i nordmenns forbruk. Igjen er det hovedsakelig norske varer forbrukerne kjøper mer av (29 %). Hver femte nordmann kjøper flere nærproduserte matvarer (22 %), noe som tilsvarer en femtedel kjøper flere sunne alternativer (23 %) og lavprisvarer (22 %).

Koronakrisen har medført en stigning i norske og lokalproduserte varer, men Food & Health-undersøkelsen viser at selv før koronakrisen hadde hver femte nordmann økt forbruket av lokalproduserte matvarer. Det er ennå for tidlig å si om forbrukerne fortsatt vil prioritere norske og lokale produkter på den andre siden av koronakrisen.