Thons kjøpesentre økte igjen. På bildet Amfi Steinkjer. (Foto: Thon Eiendom)
Thons kjøpesentre økte igjen. På bildet Amfi Steinkjer. (Foto: Thon Eiendom)

Økte kjøpesenteromsetningen

Omsetningen i Olav Thon Eiendomsselskaps kjøpesenterportefølje endte på 22,63 milliarder kroner i første halvår 2019, opp fra 22,18 milliarder kroner i første halvår 2018.

Publisert Sist oppdatert

I sin halvårsrapport karakteriserer selskapet det som ‘et godt resultat’ for eiendomsselskapet.

Hovedpunktene i halvårsrapporten:

  • Leieinntektene var 1.488 millioner kroner
  • Resultat før skatter og verdiendringer økte med 6% til 996 millioner kroner
  • Resultat før skatter beløp seg til 628 millioner kroner
  • Netto kontantstrøm fra driften var 921 millioner kroner
  • Ved utgangen av 1. halvår var konsernets egenkapitalandel 45 % og egenkapital per aksje var økt til 251 kroner
  • Likviditetsreserve ved halvårsskiftet var 6.490 millioner kroner
  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 22.630 millioner kroner