Sogneprest Fredrik Ulseth og senterleder Silje Aspen på Lambertseter står i spissen for julegaveaksjonen.
Sogneprest Fredrik Ulseth og senterleder Silje Aspen på Lambertseter står i spissen for julegaveaksjonen.

Kirke og kjøpesenter sammen om julegaveinnsamling til vanskeligstilte

Sognepresten og senterlederne står i spissen for et samarbeid hvor kjøpesenteret og kirken på Lambertseter samler inn og deler ut gaver til barn i familiesituasjoner hvor økonomien ikke åpner for julegavekjøp.

Av Odd Henrik Vanebo

Senterleder Silje Aspen på Lambertseter senter forklarer hvordan gaveinnsamlingen foregår:

– Kundene legger gavene i et glassmonter på senteret, som fylles opp i adventstiden. Det er ingen prisgrense for gavene som legges i monteret, men vi ønsker oss gjerne nye varer akkurat til denne innsamlingen. Brukte klær og lignende er kundene velkomne til å levere i år innsamlingsboks fra Røde Kors. Den står utenfor senteret.

I samarbeidet inngår Myrsnipa Samværssted, som drives av Kirkens Bymisjon, hvor det feires jul i trygge omgivelser for barn og deres foreldre som er i en vanskelig situasjon. Det kan eksempelvis dreie seg om barn med forelder i fengsel.

Gaven kan utgjøre en forskjell

– Dette har blitt en fast tradisjon og kundene ser frem til innsamlingen hvert år. Butikkene på senteret kommer også til å bidra med gaver, opplyser senterlederen. Hun poengterer at samarbeidet med kirken og Ulseth har vært uvurderlig, sier Aspen.

Kirken og senteret har tidligere arrangert en fellesgudstjeneste før jul, men den er avlyst i år på grunn av koronaen. Men gaveaksjonen pågår for fullt – gaver som altså går til barn som ellers ikke er forvente med julegaver.

Sogneprest Fredrik Ulseth fremholder at gaven ofte utgjør en stor forskjell for barnet. Det dreier seg om barnas følelse om egenverdi og frykten for ikke å bli sett.

Falt for idéen

Det begynte etter en sentergudstjeneste i 2016. Sogneprest Ulseth og senterleder Aspen ønsket å utvide samarbeidet og gjøre noe mer for nærmiljøet. Sognepresten foreslo å samle inn julegaver til barn som ellers ikke får noe. Aspen falt umiddelbart for idéen.

Aspen sier at hun både som senterleder og rent personlig er opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Da er det fint å samarbeide med organisasjoner som har samme verdier.

Året etter ble ideen til virkelighet, og givergleden var overveldende. Rundt 1200 julegaver havnet i innsamlingsboksen på senteret. Gaver til 200–300 kroner i gjennomsnitt.

Kirkens Bymisjon er en viktig brikke i denne aksjonen. Det er de som står for hele distribusjonen av gavene. De finner disse barna som ikke ellers ville fått noe til jul.

Gavene kjøres til Nordseter, der Kirkens Bymisjon har en besøksleilighet – Myrsnipa. Her arrangeres samvær mellom foreldre som for eksempel sitter i fengsel, og barna deres.

Her kommer gavene fra innsamlingen inn. Eventuelle gaver til overs, blir bursdagsgaver gjennom året.

– Det handler om å tenne et lys i et mørke som er enda større nå under pandemien. Det blir nok enda tøffere med julen enn tidligere. Vi må gi rom for dem som ikke har noe som helst, fremholder sognepresten og senterlederen.

Powered by Labrador CMS