Laveste forbrukertillit på halvannet år

Nordmenns tillit til norsk økonomi og arbeidsmarkedet faller markant fra mai til juni.

Publisert Sist oppdatert
Forbrukertillitsindeksen (CCI) er i juni på sitt laveste nivå siden desember 2011, som da var på sitt laveste siden finanskrisehøsten 2008.

- Mer usikkerhet


Undersøkelsen, gjennomført av Opinion Perduco, viser at tillitsindeksen er på 0,4 poeng i juni. Dette er en nedgang på 4,3 poeng sammenlignet med mai, og er 3,6 poeng lavere enn i juni 2012. Ser man på første halvår 2013, er CCI-gjennomsnittet 4,4 poeng, mot 5,6 poeng i andre halvår 2012 og 6,2 poeng i første halvår 2012. Indeksen er på sitt laveste siden fjerde kvartal 2011.

- Forbrukertilliten steg merkbart våren 2012, etter noen urolige måneder sensommeren og høsten 2011. De siste 12 månedene har vi imidlertid registrert mer usikkerhet og en avventende holdning i befolkningen, spesielt knyttet til utsiktene for landets økonomi og arbeidsmarkedet, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion Perduco.

Påvirkes av situasjonen i Europa


- Det største utslaget fra mai til juni finner vi i troen på arbeidsmarkedet om 12 måneder. I desember 2011 var denne indikatoren på omtrent samme nivå, ellers må vi tilbake til finanskrisehøsten 2008 og vinteren 2009 for å finne samme grad av pessimisme. Vi kan ikke utelukke at utslaget i juni skyldes tilfeldigheter, men målingene de siste seks kvartalene viser at andre kvartal 2013 er det svakeste for ledighetsindeksen, sier Høidahl.

- Til tross for at troen på privatøkonomien ikke er vesentlig svekket, er nordmenn ikke uberørt av jevnlige meldinger om at krisen i Europa i økende grad kan påvirke norsk økonomi. Det kommer rapporter om at eksporten i fastlands- og offshoreindustrien faller, at arbeidsledigheten øker og at antallet konkurser er høyere enn på lenge, sier Henrik Høidahl.