Sommerparken hadde til rådighet 1200 kvm i forkant av Magneten Kjøpesenter.
Sommerparken hadde til rådighet 1200 kvm i forkant av Magneten Kjøpesenter.

Sommerpark trakk opp senteromsetning

Levanger sommerpark med Hugos Tivoli som arrangør av den skreddersydde fornøyelsesparken, ble en strålende suksess for Magneten kjøpesenter.

Av Odd Henrik Vanebo

– Ja, for Magneten ble sommerparken en kjempesuksess på flere områder, noe som ikke minst en besøksvekst i denne perioden på 28 prosent er det mest synlige beviset, sier Lars Heirsaunet til Retailmagasinet.

Senterleder Lars Heirsaunet.
Senterleder Lars Heirsaunet.

Det var mange gode krefter i Levanger som initierte og stilte seg bak den spenstige nysatsingen: Nærings- og handelsstandsforeningen, i fullt samspill med Levanger kommune og Magneten kjøpesenter og Berg Eiendom, gikk sammen om å engasjere Hugos Tivoli til å etablere en sommerpark som nærmeste nabo til kjøpesenteret.

Gode ringvirkninger

Heirsaunet summerer opp erfaringene sett fra Magneten:

– Arrangementet ga gode ringvirkninger til andre næringslivsaktører i kommunen innen turisme, servering og retail.

I et videre perspektiv:

– At Levanger by fikk sin egen fornøyelsespark, førte til stolthet hos lokalbefolkningen ettersom Levanger fikk en turistattraksjon.

Ida Johansen
Ida Johansen

– Men ikke mindre viktig: Prosjektet styrket samholdet innen det lokale næringsliv, med Næringsforeningen i Levanger som drivkraft. Og ikke å forglemme det store engasjementet fra kommunen.

– Og, ikke minst, Hugos Tivoli var en fantastisk engasjert, positiv og løsningsorientert samarbeidspartner. Derfor ønsker vi å se på et videre samarbeid, sier Lars Heirsaunet.

Suksess også for tivoliet

Hvilke erfaringer høstet Hugos Tivoli?

– Sommerparken var et kjempeinitiativ, og for oss var dette en god løsning for å teste ut tivolidrift i 2020 i vår egen hjemby. Vi har fått masse gode tilbakemeldinger fra publikum, og vil konkludere med at det var stor suksess, kommenterer Ida Johansen, daglig leder, overfor Retailmagasinet.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Magneten kjøpesenter, som har vært effektive, løsningsorienterte, engasjerte, og tilrettelagt for at dette prosjektet skulle bli mulig. Vi ser ikke bort fra at det blir flere samarbeidsprosjekt med Magneten i fremtiden, sier Ida Johansen.