Ingvill Størksen: – Dagligvarehandelen står tradisjonelt for omtrent 2/3 av handelens omsetningsøkning i løpet av juli og august. (Foto: Virke)
Ingvill Størksen: – Dagligvarehandelen står tradisjonelt for omtrent 2/3 av handelens omsetningsøkning i løpet av juli og august. (Foto: Virke)

Handler mat for 36 milliarder i sommer

Sommerhandelen er svært viktig for norske dagligvarebutikker. I juli og august vil vi handle mat og drikke for 36 milliarder, anslår Hovedorganisasjonen Virke. Særlig kommuner som tiltrekker seg hyttefolk og turister kan se frem til sommeromsetningen.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Hovedorganisasjonen Virke viser at nordmenn vil handle for 105 mrd kroner inkl mva i juli og august i år. En betydelig del av dette er mat og drikke.

– Dagligvarehandelen står tradisjonelt for omtrent 2/3 av handelens omsetningsøkning i løpet av juli og august. Økt salg av grillmat forklarer mye av dette, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Grensehandler for 2 milliarder

Grensehandelen stjeler stadig en betydelig del av omsetningen til norske dagligvarebutikker, særlig i kommunene tett på svenskegrensen. I sommer kommer nordmenn til å svi av to milliarder kroner på dagsturer til utlandet.

Når det gjelder mat og drikke, har Østfold klart lavest omsetning pr innbygger, året sett i ett. I 2016 omsatte dagligvarebutikker her for 26 408 kroner per innbygger, drøyt 6000 kroner under landsgjennomsnittet.

– Den betydelige grensehandelen går hardt ut over norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, sier Størksen.

I sommer kommer nordmenn til å svi av to milliarder kroner på dagsturer til utlandet. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)
I sommer kommer nordmenn til å svi av to milliarder kroner på dagsturer til utlandet. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

– På toppen av dette kommer den stadig økende digitale grensehandelen. Vi ser at stadig flere utenlandske aktører målretter nettsalg av mat, drikke og andre dagligvarer mot norske kunder, fortsetter hun.

Sommerhandelen svært viktig for distriktsbutikker

Virkes reisepuls viser at flere planlegger å være hjemme i sommerferien 2017, sammenlignet med tidligere år. Samtidig ser vi at antallet som planlegger å feriere på hytten eller hos venner i Norge, holder seg stabilt. Dette har stor betydning for omsetningen for butikkene på feriesteder.

– I enkelte kommuner utgjør sommeromsetningen mer enn 30 prosent av årsomsetningen, påpeker Størksen.

Særlig for de minste butikkene i utkant-Norge, er en vellykket sommeromsetning langt på vei avgjørende for å skape lønnsom drift.

– På små steder kan sommeromsetningen være nødvendig for å holde liv i butikkene resten av året, avslutter Størksen.

Sommerhandelstallene er utarbeidet av Kvarud analyse, på vegne av Hovedorganisasjonen Virke. Reisepuls er utarbeidet i uke 22 2017 av Opinion, på oppdrag fra Virke.

(Pessemelding)