Ill.foto
Ill.foto

Merkur med ekstraordinær krisestøtte

Butikker som har store tap i omsetningen for mars og april på grunn av hytteforbud og reiserestriksjoner, kan få opptil 500.000 kroner i ekstraordinær støtte dersom forslaget til regelverk for Merkurs krisestøtte for nærbutikker blir vedtatt. Forslaget er ute på høring med høringsfrist i dag.

Publisert

Stortinget har økt bevilgningen til Merkurprogrammet med 30 mill. kroner for 2020 for å møte virkningen av tiltak for å begrense koronasmitten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring utkastet til forskrift for tildeling av midler fra ordningen, heter det i en pressemelding fra departementet.

Formålet med den ekstraordinære støtteordningen er å kompensere dagligvarebutikker som er med i Merkur-programmet, for tapt inntekt som følgje av tiltak mot koronaepidemien. Mange Merkur-butikker er avhengige av omsetning fra hytteeiere og andre tilreisende for å kunne opprettholde driften. Krisestøtten skal medvirke til at butikkene overlever på lengre sikt, slik at innbyggerne i distriktene er sikret tilgang til en dagligvarebutikk i nærheten også etter at koronasituasjonen er over.

Hvem som kan få støtte

Den nye tilskuddsordningen vil i første omgang gjelde for nærbutikker som har minst 25 prosent reduksjon i omsetningen for perioden mars–april 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Ordninga vil omfatte alle butikker som er innenfor tildelingsreglene som gjelder for Merkurs investeringsstøtte.

Departementet foreslår at avstandsgrensa for denne spesielle krisestøtta blir sett til 5 km i staden for 10 km til nærmeste alternative innkjøpssted. Bakgrunnen er at tiltakene mot covid-19 har skapt spesielle utfordringer for aktuelle butikker.

Departementet understreker at dette ikke betyr at det blir endringer når det gjeld avstandskrav for de andre støtteordningene innenfor Merkur. 10 km skal framleis være hovedregelen for minsteavstand til nærmeste alternative innkjøpssted for Merkurs investeringsstøtte.

Størrelser på støtten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil prioritere de minste og mest sårbare Merkur-butikkene slik at disse butikkene får større tilskudd enn litt større butikker. I utkastet til ny forskrift blir det foreslått følgende tildelingsregler:

• Butikker som hadde en årsomsetning i 2019 på 8 millioner eller mindre kan få kompensert 40 pst. av dokumentert omsetningssvikt.

• Butikker som hadde en årsomsetning på mellom 8 og 13 millioner, kan få kompensert 25 pst. av dokumentert omsetningssvikt.

• Maksimalt støttebeløp er inntil 500.000 kr pr. butikk eksklusiv merverdiavgift for en to-måneders periode. Minstegrensa for å få utbetalt kompensasjon er på 5.000 kr.

Ikke dobbel støtte

Departementet gjør det klart dersom en butikk mottar penger fra den generelle statlige kompensasjonsordningen (statlig «kontantstøtte»), kan ikke butikken få penger fra den midlertidige Merkur-ordningen for samme periode.

Merkurs krisestøtte vil etter planen bli lagt ut på regionalforvaltning.no slik at butikkene kan begynne å søke på støtte fra 1.mai. Den første søknaden vil da gjelde for perioden mars–april 2020, skriver Merkur på sin egen hjemmeside.

Hytteforbudet skapte en kritisk situasjon for mange butikker som er avhengig av stort salg til deltidsinnbyggere for å kunne holde oppe helårsdrift.