McDonald’s felt i MFU

Forbrukerrådets klage på markedsføring mot barn er tatt til følge.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukerrådet har klaget inn MacDonald’s til MFU for å benytte Happy Studio som markedsføring særlig rettet til barn. Happy Studio er en interaktiv app med spill, leker og musikk som benytter produktet Happy Meal som en del av sitt univers i tillegg til at det designmessig har en stor nærhet til produktet. Produktet er særlig rettet mot barn.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet er fornøyd:

— Vi er fornøyd med at McDonald’s har fjernet spillet for nedlastning. Samtidig viser saken at store aktører i matbransjen tar for lett på ansvaret når de lager innholdsmarkedsføring og reklame til barn ned i 6-års alderen, sier hun.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet.
Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet.

MFU kom allerede i sak MFU 3 i 2014 med et vedtak mot Happy Studio og produktets tilknytning til Happy Meal. I utdrag fra dette vedtaket fremkommer det: Det benyttes samme logo, bortsett fra at ”Meal” er byttet ut med ”Studio”. Måltidsesken er tydelig i designet på Happy Studio, og er innlemmet på ulike måter i aktivitetene som finnes på nettstedet. Gjennom Happy Studio ledes barna inn til et univers med effekter som bygger på /gir klare assosiasjoner til Happy Meal-konseptet. Nettstedet HappyStudio.com/app’en er utformet med tanke på barn. Det har en rekke spill og leker av svært barnslig karakter; utformingen av de animerte figurene er svært barnerettet, og både musikk og aktiviteter appellerer nettopp til barn. Happy Studio må på denne bakgrunn anses som markedsføring særlig rettet til barn under 13 år av Happy Meal.

Ved revisjon av MFUs retningslinjer i 2016 ble det eksplisitt tatt inn et forbud mot interaktive spill særlig rettet til barn.

McDonald’s i Norge har tilkjennegitt at det beror på en feil at appen er kommet i norsk versjon og beklager at dette har skjedd.

MFU (Matbransjens Faglige Utvalg) har felt McDonald’s Norge for å ha opptrådt i strid med MFUs retningslinjer gjennom bruk av Happy Studio. Forbrukerrådets klage er dermed tatt til følge.

(Pressemelding)

Om MFU

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.