Papirposer til alle leietakerne er bare ett av mange miljøtiltak som kommer på kjøpesenteret Nerstranda i Tromsø, sier senterleder Veronica Evertsen. Foto: Marius Fiskum
Papirposer til alle leietakerne er bare ett av mange miljøtiltak som kommer på kjøpesenteret Nerstranda i Tromsø, sier senterleder Veronica Evertsen. Foto: Marius Fiskum

Papirposer i alle kjøpesenterbutikkene

I disse dager får kundene på Kjøpesenteret Nerstranda i Tromsø valget mellom plastposer og papirposer i alle 46 butikker. Det er et ledd i en større miljøplan.

Publisert Sist oppdatert

Papirposene bekostes av kjøpesenteret og har kun senterets logo. Senterleder Veronica Evertsen poengterer at posevalget er frivillig for leietakeren.

– Hva er bakgrunnen for at dere nå kjører denne saken, og at Kjøpesenteret Nerstranda tar alle kostnadene ved produksjonen av papirposer?

– Bekgrunnen er at Nerstranda ønsker å ta miljøtrusselen på alvor og tar aktivt grep for å kutte ned plastforbruket. Som et reelt alternativ til plast blir nå papirposer innført. Vi vil gi kunden ett valg når de handler hos oss. Kjøpesenteret Nerstranda har jobbet med å sette miljø i fokus en god stund. Jeg håper at det å gå foran kan være med å påvirke holdninger og bevissthet ved eget forbruk. Vi tror at en av faktorene for økt miljøbevissthet, er å kunne tilby kunden også papirposer i handlesituasjonen. Dette har vi kommunisert med våre leietakere, også at kjøpesenteret tar kostnaden. Leietakerne er utelukkende positive til dette, og vi er godt i gang med å gi dette tilbudet til kundene.

– Tar senteret kostnaden for å få dem i gang, eller har dere tenkt å ta kostnaden som en varig ordning?

– Når snøballen nå begynner å rulle og vi får masse gode tilbakemeldinger, så vil vi se an hvordan vi kommer til å forholde oss varig med hensyn til kostnaden. I dette bildet hører det også med at mange butikker også har papir. Utviklingen bestemmer. Det kan jo også dukke opp andre tiltak som har en tilsvarende miljøeffekt, fremholder Evertsen.

Unødvendige små poser

– Foreløpig er det bare Body Shop og Sunkost av faghandelsbutikkene som har kun papirposer?

– Ja, og de vil gjerne eksponere sin miljøbevissthet ved kun å tilby papir. Men forventningene er unison i spørsmålet alle nå stiller: Når kommer posene?

– La meg føye til for min egen del: I kommunikasjonen med leietakerne, er et viktig spørsmål om kunden når hun eller han kjøper en liten vare, også trenger en liten pose. Jeg tror at i ni av ti tilfeller kan du som kunde takke nei til den lille posen og ta den lille varen i veska eller et annet handlenett, eventuelt bruke bar én pose selv om du er innom flere butikker. Det er denne typen holdninger vi ønsker å være med på å påvirke positivt – for miljøet.

– Jeg som kunde følte meg ‘kjip’ hvis jeg hadde med en annen pose inn i en butikk hvor jeg skulle handle. En beslektet problemstilling?

– Ja, det har jeg og vi også tenkt på. Det dreier seg først og sist om holdninger. Vi kan alle gi vårt lille bidrag, sier senterlederen.

Handlevaner endres

– Handlevanene endrer seg vel også hos folk?

– Jo, og det er det som er så bra! Jeg ser at når jeg selv er ute og handler, putter jeg alt i et stort handlenett. Jeg legger merke til at andre kunder titter litt. Da resonnerer jeg som så: Vi er ikke alle nødt til å gjøre alt likt. Forfatteren og kommentatoren Egon Holstad skrev i en kronikk at det er lett å gjøre narr av et kjøpesenter som stiller seg i bresjen og gjør noe symbolsk og så lite krevende som å tilby kundene i alle butikker et alternativ til plastposer. Når det gjelder plast og miljøhensyn, er det så mange prosesser, interessehensyn og vinklinger, at det blir så komplekst at det blir vanskelig å gå foran og gjøre et valg ut fra det: Jo, det dreier seg om å skape bevisste holdninger til eget forbruk. Når vi får en valgsituasjon om plast eller papir, kan vi gjør noe med det med små grep.

Flere miljøtiltak

– Har dere iverksatt andre miljøtiltak på Nerstranda?

–Lokaliseringen nært havet har gjort at vi har gjennomført et energibesparende tiltak med sjøvannspumpe. Det siste året har vi også hatt sterkt fokus på seksjonssortering av avfall, på 15 sorteringsstasjoner. Her må leietakerne engasjere seg,

– Jeg jobber med et litt større miljøprosjekt ved å legge opp til en kartlegging av hva den enkelte leietaker gjør i forhold til miljøet på Nerstranda med et bygg på 25.000 kvadratmeter. Her kommer papirposer inn som ett av mange miljøtiltak i årene som kommer, avslutter Veronica Evertsen.