KIWIs miljøflaggskip på Lerberg i Hokksund. (Foto: KIWI)
KIWIs miljøflaggskip på Lerberg i Hokksund. (Foto: KIWI)

Miljøfyrtårnet KIWI Lerberg åpnet

Før helgen åpnet Norges kanskje grønneste butikk, KIWI Lerberg i Hokksund. Den nye butikken reduserer CO2-utslippet med 60 prosent, halverer strømforbruket og har humlekasser på taket.

Publisert

– Dette er det beste og flotteste vi noen gang har bygget, sier KIWI-gründer Tor Kirkeng i en pressemelding. Han legger til at han håper at KIWI kan bygge flere slike miljøbutikker i fremtiden.

40-årsmarkering

Miljøflagskipet KIWI Lerberg i Hokksund åpnet 40 år etter at den første KIWI-butikken åpnet i Norge. Bygningsmassen består av lavkarbon betong, massivtre-vegger, selvbærende tretak og miljøvennlig isolasjon. I tillegg resirkuleres overskuddsenergi til oppvarming, og all belysning er LED.

KIWI-gründer Tor Kirkeng viser frem gresset som kommer på taket av KIWI Lerberg. (Foto: KIWI)
KIWI-gründer Tor Kirkeng viser frem gresset som kommer på taket av KIWI Lerberg. (Foto: KIWI)

– Vi kan ikke tenke oss en bedre 40-årsmarkering enn å gi byen der eventyret startet Norges grønneste dagligvarebutikk, sier KIWI-gründer Tor Kirkeng, som åpnet den første KIWI- butikken 15. mars 1979.

Det er overskuddsenergi fra kjøl og frys som brukes til oppvarming. KIWIs kjøledisker bruker 40 prosent mindre strøm enn vanlige kjøledisker, og det brukes et naturlig kjølemedium som samtidig er et av de minst miljøbelastende på markedet.

Innen 2025 skal alle KIWI-butikkenes kjøle- og frysedisker skiftes ut og erstattes med disker som benytter dette kjølemediet.

Humler på taket

Taket på KIWI Lerberg er dekket av blomster og humlekasser som vil bidra til pollineringen i nærområdet. Ifølge FNs naturpanel minker artsmangfoldet i verden blant annet på grunn av endret arealbruk. Dette vil få alvorlige konsekvenser for flere økosystemer og truer livsgrunlaget på jorda. Humler og andre pollinatorer er essensielle for planters utbredelse, men også flere humlebestander er reduserte.

Miljøfakta om KIWI Lerberg

  • Klimasmart bygningskropp bestående av lavkarbon betong, massivtre-vegger, selvbærende tretak og miljøvennlig isolasjon. Trematerialet gir også et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon.
  • Overskuddsenergi fra kjøl og frys brukes til oppvarming.
  • Ladestasjon for både el-bil og el-sykkel.
  • All belysning er LED.