På Verrastranda bor det litt over 100 personer som kjempet en seig kamp for nærbutikken, men i fjor høst måtte de gi opp. (Foto: Odd Henrik Vanebo)
På Verrastranda bor det litt over 100 personer som kjempet en seig kamp for nærbutikken, men i fjor høst måtte de gi opp. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Attføringsbedrift subsidierte nærbutikk

I Verran i Trøndelag ble det ikke vellykket å la en vekst- og attføringsbedrift stå for driften av nærbutikken på Verrastranda. Etter en revisjonsrapport kritiserer kommunestyret manglende informasjon fram til konkursen i fjor høst.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke alle nærbutikker på bygdene det er mulig å holde liv i til tross for lokal entusiasme og mobilisering samt støtte fra Merkurprogrammet. 100 mennesker som sognet til butikken, var ikke et godt nok markedsgrunnlag.

Pikant

Det pikante i saken er at butikkdriften ble forestått av Jekta AS, som er en vekst- og attføringsbedrift som ikke kan drive ordinær kommersiell virksomhet i egen regi i konkurranse med andre. Jekta AS fikk selv økonomiske vansker som følge av subsidiering av butikkdriften.

Kommunen engasjerte etter konkursen Revisjon Midt-Norge til å gjennomgå driften av Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda. Rapporten fra revisjonsfirmaet klarla ansvarsforholdene, og ble behandlet i siste kommunestyremøte, som vedtok følgende uttalelse:

‘Svært uheldig’

«Med bakgrunn i Revisjon Midt-Norge sin rapport etter undersøkelse av Jekta og Nærbutikken på Verrastranda finner kommunestyret grunnlag for å rette kritikk mot tidligere ledelse i Jekta AS for at det ikke ble gitt et riktig bilde av den økonomiske situasjonen i selskapet til eier. (…) Det som legges frem gjennom undersøkelsen tyder på at styret, i en tidlig fase, ikke fikk etterspurte opplysninger om den økonomiske utviklingen ved Nærbutikken. Senere er det grunn til å tro at styret måtte kjenne til den negative økonomiske situasjonen gjennom innføring av avdeligsregnskap i selskapet uten å gjøre dette kjent for eier. Først etter at nytt styre var på plass, april 2018, fikk eier kunnskap om at en av hovedårsakene til Jekta sine økonomiske utfordringer lå i driften av Nærbutikken på Verrastranda.
At tidligere styre iverksatte oppsigelse av ansatte i Jekta AS som løsning på de økonomiske utfordringene i selskapet, fremfor å ta nødvendige grep om butikkdriften er vanskelig å forstå. Ledelsen valgte å fortsette subsidieringen av butikkdriften ved Nærbutikken, som var i konkurranse med kommersielle aktører i Malm og Follafoss. Skiftende ledelse har valgt å unndra denne kunnskapen for eier, og i stedet beskrevet driften som positiv.

Samlet sett har dette resultert i at eier ikke har hatt tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe rette beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.
Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter. Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.»

Kroken på døra

Nærbutikken Verrastranda, som åpnet i 2009, ble slettet i Brønnøysundregistrene den 21. februar i år, etter å ha gått med underskudd i lengre tid.