Netthandler oftere med mobiltelefonen

Norske forbrukere bruker stadig oftere mobiltelefonen når de handler på internett, såkalt m-handel. I Norge har langt over 90 prosent av forbrukerne tilgang til en mobil.

Publisert Sist oppdatert
Ifølge nylig offentliggjorte tall fra Ecommerce Europe, vil mobiltelefonen sammen med lesebrett bli en stadig sterkere motor i e-handelen.

– Forbrukerne vil derfor alltid ha tilgang til nettet og kan e-handle når de vil, uavhengig av hvor de befinner seg, sier Gerhard Anthun, daglig leder i Distansehandel Norge, bransjeorganisasjonen for norske E-handlere.

Han opplyser at Ecommerce Europe har innhentet data fra hele verden, Norge inkludert.

– Mens 47, 6 prosent av alle europeere har en smart-telefon, er mer enn ni av ti nordmenn utstyrt med en slik, sier Anthun.

Han mener veksten i netthandelen de neste årene vil preges av mobiltelefonen.

– I Storbritannia er m-salg forventet å nå 20 prosent av den totale nettomsetningen i år. Til sammenlikning sto m-handelen for bare fem prosent av omsetningen i 2011. I Skandinavia sett under ett utgjør m-handel i år åtte prosent av den totale netthandelen, mens den i Frankrike bare er på tre prosent. M-handel i USA er estimert til å nå ti prosent i år, noe som vil være en fordobling siden 2011, sier Anthun.