Kiwi, her representert ved kjedens miljøflaggskip på Lerberg i Hokksund, haler sterkt inn på Rema 1000 som største lavpriskjede. (Foto: KIWI)
Kiwi, her representert ved kjedens miljøflaggskip på Lerberg i Hokksund, haler sterkt inn på Rema 1000 som største lavpriskjede. (Foto: KIWI)

Lavpriskjedene øker mest

Lavpriskjedene øker mest, og Rema 1000 er fremdeles størst i dette segmentet, til tross for en ny nedgang på 0,5 prosentenheter til 23,4 prosent markedsandel i 3. kvartal. Det er like mye som konkurrenten Kiwi har økt i samme periode, til 22 prosent markedsandel.

Publisert Sist oppdatert

Den relativt største veksten har igjen Coop Extra, med en økning på 1,4 prosentpoeng, til 14,4 prosent. En økning som først og fremst tilskrives omprofilering av Coop Prix-butikker til Extra. Coop Prix har tapt 0,8 prosentenheter markedsandel, og ligger nå på beskjedne 4 prosent markedsandel.

Marginale endringer

Ellers er det bare marginale endringer for de øvrige kjedene, viser den ferske Nielsen-rapporten om dagligvaremarkedet til og med 3. kavrtal 2019, fra dagligvarebutikker som er tilknyttet kjedesammenslutningene NorgesGruppen, Coop, Rema og Bunnpris.

Kjedeandeler pr. uke 39 2019

KJEDE

ANDEL TOM UKE 39 2018

ANDEL TOM UKE 39 2019

ENDRING

NorgesGruppen

43,3

43,8

0,5

Kiwi

21,4

22,0

0,5

Meny

10,2

10,2

0,0

Spar/Eurospar

7,1

7,3

0,1

Joker

3,8

3,7

-0,1

NG øvrige

0,8

0,7

-0,1

COOP

29,0

29,1

0,1

Extra

13,0

14,4

1,4

Coop Prix

4,8

4,0

-0,7

Obs

5,0

4,8

-0,2

Coop Mega

3,8

3,7

-0,1

Coop Marked

1,8

1,6

-0,2

Matkroken

0,6

0,6

0,0

REMA 1000

23,9

23,4

-0,5

BUNNPRIS

3,7

3,6

-0,1

Kilde: Nielsen ScanTrack

Verdivekst på 2,1 milliarder

Verdiveksten i dagligvaremarkedet til og med tredje kvartal er på +1,6 % eller 2,1 milliarder NOK (eks. MVA). Tallene for organisk vekst viser hittil i år en vekst for totalmarkedet på 0,9 %.

Vi ser fortsatt en positiv utvikling i flere kategorier, men i likhet med tidligere perioder er det noen kategorier som opplever en markant nedgang.

Lavpriskjedene står nå for 68,5 % av omsetningen i totalmarkedet opp 0,6 prosentpoeng mot tilsvarende periode i fjor. Lavpris forsterker dermed sin posisjon på bekostning av både nærbutikker (6,5 %) og bredsortimentsbutikker (24,1 %). Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som kan forklare den vedvarende fallende trenden for disse segmentene.

Dagligvarer kjøpt på nett

Godtlevertgruppen (Godt Levert og Adams Matkasse) hadde i 2018 en omsetning på ca. 580 Mill NOK, ned fra ca. 643 Mill NOK året før*. Kolonial. no hadde en omsetning på ca. 920 Mill NOK, opp fra ca. 800Mill NOK i 2017. Samlet omsetning for de to største nettaktørene endte dermed rundt 1,5 MrdNOK i 2018.

Grensehandel (dagligvarer)

SSB rapporterer en omsetning på 16,6 MrdNOK siste rullerende år t.o.m. Q2 2019, som tilsvarer en vekst på 10 %. Legger vi MenonEconomics’ anslag til grunn for andelen som tilfaller dagligvarer (65 %) ble det handlet dagligvarer for ca. 11 mrd. NOK i denne perioden. SSB’stall for Q2 viste en betydelig økning i antall turer, med 31 % i forhold til Q2 i fjor. Dette kan skyldes at mange tok turen over grensen for å handle påskematen. I samme periode økte estimert grensehandel i verdi «kun» 7 %, som tilsier at hver handlende la igjen ca. 20% mindre penger per tur, heter det i rapporten fra Nielsen Norge.