STOLT VINNER: Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget er kåret til ”Årets butikksjef 2012” i faghandelen, og tar med seg håndfast bevis hjem til Elverum i form av blomster og diplom.
STOLT VINNER: Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget er kåret til ”Årets butikksjef 2012” i faghandelen, og tar med seg håndfast bevis hjem til Elverum i form av blomster og diplom.

Norges beste butikksjef

Bente Danielsberg fra Norli Kremmertorget på Elverum er kåret til "Årets butikksjef 2012" i faghandelen.

Publisert

Hun blir dermed den første vinneren av den nyopprettede prisen, somhar som mål å løfte frem og gi økt annerkjennelse til den innsatsen somgjøres av butikksjefen.

- Glad og stolt
Danielsberg stakk av med seieren i sterk konkurranse med fem andrebutikksjefer. Sammen representerte de ulike kjeder og bransjer innenfaghandelen, men har det til felles at de er enere innen sine respektivefelt.

- Her er alle vinnere, sa juryformann Vidar Mellegård fra Impact, sompåpekte at juryen hadde hatt en vanskelig, men hyggelig jobb med åfinne frem til kun én vinner blant de seks kandidatene.

Prisen ble delt ut av statssekretær Jeanette Moen i Nærings- oghandelsdepartementet under en uhøytidelig seremoni i Oslo onsdag 19.juni. Vinneren selv hadde ikke forventet å måtte entre podiet for å ta imot blomster og diplom.

- Dette hadde jeg ikke trodd. Å være én blant disse seks kandidateneer stort i seg selv, og jeg er både glad og utrolig stolt, sa BenteDanielsberg, som nesten ikke fant ord etter å ha mottatt det håndfastebeviset på at hun er "Årets butikksjef 2012".

Omfattende prosess

Det er kjedene selv som har meldt på de ulike kandidatene. Kriterienefor å bli nominert til prisen er at vedkommende driver en butikk medminst fem ansatte og at den ligger i Norge. Det er også avgjørende atman har høy medarbeidertilfredshet, at man tenker nytt og skaperoppmerksomhet i sitt nærmiljø og i sin kundekrets, at man viserinteresse for å utvikle både egen og andres kompetanse, og ikke minst atman skaper gode økonomiske resultater. I juryen satt representanter fraImpact, Daymaker, Virke, Oslo Handelsstands Forening og Kjedemagasinet,og det ligger en omfattende prosess bak utvelgelsen av vinneren, som itillegg til en gjennomgang av økonomiske resultater inkludererpersonlige intervju og mystery shopping.

Laginnsats

I juryens begrunnelse blir det påpekt at Norli Kremmertorget toppetmystery shopping-undersøkelsene som ble gjennomført i forbindelse med"Årets Butikksjef", og at butikken har et godt rykte for sinkundebehandling, som går langt på utsiden av det som anses å værebutikkens lokalmarked. Videre heter det at "vinneren jobber i en bransjemed sterk konkurranse og med stort press på marginer. Allikevel klarerbutikken å prestere en resultatgrad på over 20 prosent. Man går langtover budsjett, gjennom å øke snitthandelen og få flere kunder, og man eropptatt av å gjøre mersalg på en «intelligent» måte. Det skal opplevesnaturlig for både selger og kunde. Vinneren er meget flink til å utnyttekjedekonseptet, men det unike er at hun tar initiativ til å gjøre noeekstra i sitt lokalmiljø. Hun er opptatt av å skape synergier for helekjøpesenteret når det har sine kundearrangementer. Hun setter fagetsvært høyt, og alle i butikken må ha inngående kunnskap om sineprodukter. Alle i butikken har ulike oppgaver man har full kontroll på,og vinneren er veldig opptatt av at de jobber som et team i butikken,skaper resultater sammen og gjør hverandre gode. Hun har et sterkt motivi å se andre mennesker samarbeide og lykkes. Forbedringer gjøressammen, og alle må være involvert."

- Dette betyr mye for meg, og er motivasjon for å stå på og jobbevidere, sa Bente Danielsberg, som også selv passet på å dele prisen medde hun jobber sammen med.

- De skal ha mye av æren. Uten dem hadde jeg jo ikke stått her ogtatt i mot denne prisen i dag, sier butikksjefen, som trekker frem teambuilding og godt humør som de aller største suksessfaktorene for ålykkes i den daglige driften.