Konsernsjef Runar Hollevik har størst grunn til å glede seg over utviklingen i det norske dagligvaremarkedet i 1. kvartal. (Foto: NorgesGruppen)
Konsernsjef Runar Hollevik har størst grunn til å glede seg over utviklingen i det norske dagligvaremarkedet i 1. kvartal. (Foto: NorgesGruppen)

NorgesGruppen alene om å øke

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter første kvartal er på +1,7 % eller 698 millioner NOK (eks. MVA). NorgesGruppen er den eneste aktøren som øker sin markedsandel – med 0,7 prosentpoeng.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår av Nielsen kvartalsrapport for dagligvaremarkedet Q1 2019. I en pressemelding utdyper Nielsen:

Det er verdt å merke seg at alle påskens salgsdager falt i Q1 i 2018, mens de faller i Q2 i 2019. I tillegg til dette er det også en halv salgsdag mindre i januar 2019 da 31.12.18 falt på dag 1 uke 1 2019. Vi forventer derfor at veksten i markedet tar seg opp i Q2. Som referanse var veksten i totalmarkedet 2,7% t.o.m. uke 10 2019, altså før påskesalget i slår inn på 2018-tallene. En forsøvet påske vil slå ulikt ut på de forskjellige kjedene da handlemønsteret i denne perioden skiller seg noe fra resten av året.

NorgesGruppen øker sin markedsandel med 0,7%-poeng mot Q1 i fjor, og ligger nå på en andel på 43,9%. Rema 1000 går tilbake med 0,5%-poeng og er dermed den kjeden som går mest tilbake i andel sammenlignet mot fjoråret. Både Coop og Bunnpris går tilbake med 0,1%-poeng.

Lavpriskjedene vinnerne

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Dypfryst og kjølevarer øker mest

  • Kategoriene Dypfryst Mat (+5,1%) og Kjølevarer/Olje (+3,5%) har sterkest prosentvis utvikling pr uke 13 2019 mot tilsvarende periode i 2018.
  • Vask- og husholdningsprodukter (-3,1%) samt Helse og skjønnhet (-1,1%) har hatt en negativ utvikling i tradisjonell dagligvare over lengre tid som følge av konkurranse fra andre kanaler. Dyremat/Dyreartikler (-2,1%) utfordres også fra andre kanaler og se en nedgang i årets første kvartal.
  • Den sene påsken gjør store utslag i omsetning for både Sjokolade og Sukkervarer (-7,1%) og Spesialprodukter (-6,3%) da vi ikke har handlet like mye sjokolade, godteri, blomster og bøker som i første kvartal i fjor.
  • I absolutte tall er det Fersk Mat og Kjølevarer og Oljer bidrar til mest vekst med en samlet verdiøkning på ca. 540 MNOK. Sjokolade og Sukkervarer står alene for en nedgang på ca. 180 MNOK i første kvartal.
  • (Pressemelding)