«NORSK»: NorgesGruppen blir største aksjonær i Dagrofa, som blant annet har SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min Købmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros – og virksomheter innenfor storhusholdning. Foto: NorgesGruppen
«NORSK»: NorgesGruppen blir største aksjonær i Dagrofa, som blant annet har SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min Købmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros – og virksomheter innenfor storhusholdning. Foto: NorgesGruppen

NorgesGruppen inn i dansk dagligvarehandel

NorgesGruppen har inngått en avtale som gjør at selskapet blir største aksjonær i det danske dagligvareselskapet Dagrofa.

Publisert
25. oktober ble det kjent at Konkurransetilsynet i Danmark ga grønt lys for aksjekjøpet. 1. november fullføres den omfattende transaksjonen som gjør at NorgesGruppen blir eier av 49 prosent av Dagrofa, skriver NorgesGruppen i en pressemelding.
Dagrofa omfatter blant annet SuperBest, SPAR-kjedene (EUROSPAR, SPAR og Min Købmand), KIWI, grossistselskapet SuperGros – og virksomheter innenfor storhusholdning. Dagligvarekjedene som er tilknyttet Dagrofa har en markedsandsel på ca. 17 prosent.
Den nye avtalen omfatter også at et stort antall selvstendige kjøpmenn blir aksjonærer i Dagrofa. Det betyr at de positive erfaringene fra NorgesGruppen overføres til Dagrofa. I NorgesGruppen har man svært positive erfaringer med å ha kjøpmennene på eiersiden.
Fra og med 1. november er konsernsjef i NorgesGruppen, Tommy Korneliussen, styreleder i Dagrofa.
– Vi vet naturligvis at Dagrofa og de tilknyttede kjedene har vært hardt presset de siste årene, ikke minst på grunn av at Danmark har vært hardt rammet av finanskrisen. Vi har tro på at vi sammen med kjøpmennene skal snu den negative utviklingen slik at vi kan vinne tilbake tapte andeler i det danske dagligvaremarkedet, sier Korneliussen.
Samtidig med at transaksjonen sluttføres, skjer det også lederskifte i Dagrofa. Selskapets mangeårige administrerende direktør, Henrik Gundelach, slutter. Nåværende innkjøps- og kategoridirektør, Per Thau, tar over som øverste sjef.