Detaljomsetningen steg 1.3 prosent fra april til mai. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)
Detaljomsetningen steg 1.3 prosent fra april til mai. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)

Økt forbruk, lavere ledighet

• Arbeidsledigheten falt videre i juni• Forbruket skjøt fart i mai og forbrukertilliten steg videre i juni• Underbygger at Norges Bank er ferdige med rentekutt

Publisert Sist oppdatert

Vurdering: Samlet sett har dagens tall vært positive, med oppgang i forbruket og forbrukertilliten og nedgang i arbeidsledigheten. Underbygger bildet av en økonomi som henter seg inn etter tilbakeslaget. Fortsatt høy kredittvekst viser at bekymringen rundt husholdningenes gjeld fortsatt er der. Alt i alt er dette renter-opp-tall, og tall for sterkere krone siden det underbygger at Norges Bank er ferdige med å kutte renten, skriver Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i et hyhetsbrev.

Lavere ledighet

Ledigheten fortsetter ned: Registrert ledighet var uendret på 2,6 prosent (ujustert) i mai. Bruttoledigheten, som også inkluderer de på arbeidsmarkedstiltak, falt med om lag 1100 personer (sesongjustert). Antall helt ledige falt med om lag 600 personer.

Forbruket skjøt fart: Detaljomsetningen steg 1.3 prosent fra april til mai. Konsensus ventet 0,0 prosent og vi ventet 0,1 prosent. Varekonsumet steg med 1,7 prosent etter en rekke måneder med svak vekst.

Forbrukertilliten øker

Forbrukertilliten øker videre: Forbrukermeteret steg med 1,8 poeng til 12,1 i juni. Både indeksen for troen på landets økonomi og arbeidsmarkedet bedret seg og troen på egen økonomi var relativt stabil.

Fortsatt høy kredittvekst i husholdningene: Kredittveksten økte fra 5,1 prosent å/å til 5,4 prosent. Husholdningenes kredittvekst var opp fra 6,5 til 6,7 prosent, mens bedriftenes kredittvekst steg fra 2,7 til 3,0 prosent.

Norges Bank holder kronekjøpene på 850 millioner per dag i juli, uendret fra juni.

(Kilde: DNB Markets)