NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.
NYÅPNINGER: I 2018 ble flere av de største sentrene fornyet og videreutviklet. Bildet viser Lagunen Storsenter utenfor Bergen.

God avslutning på 2018 for Olav Thon

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god avslutning på 2018. Resultatet før skatter i 4. kvartal ble 654 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpig resultat før skatter for hele 2018 ble 2,9 milliarder kroner, hvorav ca. 1 milliard kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og inngåtte fastrenteavtaler. I 2018 ble resultatet før skatter og verdiendringene på 1,9 milliarder kroner, en økning på 6 % fra foregående år.

– Vi er godt fornøyd med å presentere et solid resultat også i 2018, på tross av at markedssituasjonen for vårt største eiendomssegment kjøpesenter ble svekket. Omsetningsveksten i kjøpesentrene som eies av konsernet var ca. 2 % på sammenlignbart areal, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Dobler utbytte

Styret har valgt å foreslå et utbytte for 2018 med 4,40 kroner per aksje, mot 2,20 kroner for 2017. Selskapet vil innenfor rammen av en forsiktig utbyttepolitikk i tiden fremover ha en ambisjon om å gi aksjonærene et noe høyere utbytte enn tidligere.

Omsetningsvekst for kjøpesenter

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør og hadde ved årsskiftet 88 kjøpesentre i porteføljen, hvorav 22 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 15,9 milliarder kroner, mens omsetningen i hele 2018 økte til 51,7 milliarder kroner.

For å møte konkurranse fra netthandel og nye forbrukertrender, ble kjøpesentrene videreutviklet i 2018 både ved hjelp av ny teknologi og ved å fornye og utvide flere av de største sentrene. I 4. kvartal holdt flere av sentrene nyåpninger, og vare- og tjenestetilbudene ble betydelig utvidet.

– Ved å utvide våre kjøpesentre med kinosentrene og spisesteder i tillegg til nye og spennende butikker, ønsker vi å styrke sentrenes posisjon som sentrale møteplasser for opplevelser og handel, sier Sperre.

Sentrale næringseiendommer i Oslo-området

Olav Thon Eiendomsselskap opererer innenfor flere eiendomssegmenter. I 2018 ble de første delene av byutviklingsprosjektet Storotunet i Oslo ferdigstilt. De tre første byggetrinnene bestod av 65 utleieboliger, konferansehotellet Thon Hotel Storo, samt næringslokalene til Norges største kinosenter, ODEON Oslo, XXL og flere nye spisesteder ble åpnet.

Leieinntektsnivå

Årlig leieinntektsnivå var 3.100 millioner kroner hvorav 79 % kom fra kjøpesentereiendom og 21 % fra øvrig næringseiendom. Ledigheten i eiendomsporteføljen ble i 2018 redusert til 2,5 %.

Investeringer

Konsernets netto investeringer i 4. kvartal var 398 millioner kroner. Totale investeringer i 2018 var 1.305 millioner kroner.

Fremtidsutsikter

– Det forventes en god vekst i norsk økonomi fremover. I kontormarkedet i Oslo-området faller ledigheten, og leieprisene viser en positiv utvikling. Forskjellen mellom de ulike kjøpesentrene synes å være noe økende, og vi har videreutviklet kjøpesenterporteføljen for å møte konkurransen fra netthandel og nye forbrukertrender. Alt i alt mener vi at det er grunn til å være optimistiske med tanke på 2019, sier Arne B. Sperre.

(Pressemelding)