Foto: Jan O. Kiese
Foto: Jan O. Kiese

2,5 prosent vekst for Olav Thons kjøpesentre

Omsetningen for Olav Thons kjøpesentre økte i fjor med 2,5 prosent, mens besøket økte med 2,8 prosent.

Publisert

Etter et godt 4. kvartal oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatter på 2,3 milliarder i 2019, hvorav ca. 400 millioner kroner kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og selskapets renteavtaler.

– Vi er fornøyd med å kunne presentere resultatvekst før verdiendringer også i 2019 – på tross av høyere rentekostnader og økte vedlikeholdskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Vekst for kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør, og har i dag 77 kjøpesentre hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i 4. kvartal 15,3 milliarder kroner. Årsomsetningen for 2019 var 50,2 milliarder kroner, en økning med 2,5 % fra 2018. Besøkstallene ved de norske sentrene økte med ca. 2,8 % i 2019 målt mot fjoråret.

– Vi er godt i gang med å modernisere våre kjøpesentre for å møte nye forbrukertrender og konkurranse fra netthandel og andre aktører. Vi fornyer og pusser opp sentrene, blant annet for å kombinere fysisk og digital handel. Eksempelvis har vi åpnet hentepunkt for post og netthandel på Sandvika Storsenter, og vurderer dette på flere sentre. I tillegg utvides vare- og tjenestetilbudet på sentrene både med nye opplevelsestilbud og en enda mer variert butikkmiks med en økende andel av spisesteder og servicetjenester, sier Sperre.

Optimistiske

– Med en positiv utvikling i norsk økonomi, et lavt rentenivå og høy etterspørsel etter nærings- og boligeiendommer som investeringseiendommer er vi optimistiske med tanke på 2020. På tross av svak lønnsomhet i deler av varehandelen, styrkes kjøpesentrene som sentrale møteplasser for opplevelser og handel, og vi ser derfor lyst på fremtiden, sier Arne B. Sperre.