Lagunen i Bergen er nå landets største kjøpesenter målt etter omsetning.
Lagunen i Bergen er nå landets største kjøpesenter målt etter omsetning.

Olav Thon skriver ned kjøpesentrene med 1,8 milliarder

Olav Thon Eiendom opplevde 20 prosent nedgang i butikkomsetningen i sine 77 kjøpesentre i første kvartal og skrev ned verdien kjøpesentrene med 1,8 milliarder.

Publisert

– Utbruddet av koronapandemien påvirker resultatet i første kvartal ved at verdien på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 3.132 millioner kroner. Konsernets resultat før skattekostnad ble dermed minus 2.742 millioner kroner, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Arne B. Sperre
Arne B. Sperre

Verdien av eiendomsporteføljen nedjusteres med 3,9 prosent, primært som følge av svakere utsikter for kjøpesentereiendom, og et betydelig fall i markedsrentene medførte at verdien på konsernets renteavtaler er redusert med 804 millioner kroner.

– Resultatet før skattekostnad og verdijustering i 1. kvartal var 353 millioner kroner, og viser at konsernets operative drift utvikler seg tilfredsstillende, fortsetter Sperre.

Ved utgangen av 1. kvartal eide og forvaltet konsernet 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning – Lagunen Storsenter i Bergen – og totalt 7 av landets 9 største kjøpesentre.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 10.404 millioner kroner i 1. kvartal, en nedgang på 3,1 % fra 1. kvartal i 2019.

– Konsernets norske kjøpesentre hadde reduserte åpningstider i mars blant annet for å lette arbeidssituasjonen for butikkansatte med barn hjemme. Butikkomsetningen i mars var ca. 20 prosent lavere enn i mars 2019, fortsetter Arne B. Sperre.

Framtidsutsikter

– Covid 19-utbruddet og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap. Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes, sier Sperre.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet likevel til å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Sperre.

Dropper utbytte

For å styrke konsernets likviditet ytterligere har Olav Thon Eiendomsselskap besluttet å kansellere det varslede utbyttet for 2019. Konsernets likviditetsreserver har i kvartalet økt til 7,8 milliarder kroner, noe som bidrar til langsiktig økonomisk stabilitet i tiden fremover.

Amfi Vikna med leiligheter på taket er et av Olav Thon Eiendoms pågående prosjekter.
Amfi Vikna med leiligheter på taket er et av Olav Thon Eiendoms pågående prosjekter.

Investeringer og pågående prosjekter

I første kvartal var konsernets investeringer 236 millioner kroner.

– Vi har flere prosjekter i planleggingsfasen, men få større prosjekter under oppføring. Det viktigste prosjektet er et nybygg med 46 utleieboliger i Oslo sentrum, som vil bli ferdigstilt i 2021, sier Sperre.