Lagunen Storsenter i Bergen er blitt Norges største kjøpesenter i omsetning.
Lagunen Storsenter i Bergen er blitt Norges største kjøpesenter i omsetning.

Seks prosent vekst for Thons sentre

Norges største kjøpesenteraktør, med sju av de ti største i landet, opplevde tross pandemi en omsetningsvekst på seks prosent i fjerde kvartal.

Publisert

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør med 78 kjøpesentre i porteføljen, hvorav 17 forvaltes for eksterne eiere.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning: Lagunen Storsenter i Bergen, samt sju av landets ti største kjøpesentre. I 4. kvartal var butikkomsetningen i kjøpesentrene som eies av konsernet 16,4 milliarder kroner, en økning på seks prosent fra samme periode i fjor.

– Lokalhandel, høy vekst for kategoriene “mat og drikke” samt “hjem og interiør” bidro til omsetningsvekst for en del kjøpesentre. Men smitteverntiltak dempet veksten, og enkelte bransjer har dessverre hatt en svak omsetningsutvikling. Det er store forskjeller mellom de ulike butikktypene, og det er butikker som selger klær og sko som hadde den svakeste utviklingen. Hjemmekontor og sosial nedstengning av samfunnet har hatt store ringvirkninger for mange leietakere, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Solid tross pandemi

Olav Thon Eiendomsselskap fikk en god avslutning på 2020 og solid resultat på tross av koronapandemien. Selskapet oppnådde et resultat før skatter i 4. kvartal på 2.194 millioner kroner.

Etter et godt 4. kvartal oppnådde selskapet et resultat før skatter på 344 millioner kroner i 2020, en nedgang fra 2,3 milliarder kroner i 2019.

– I forhold til 2019 er resultatnedgangen på rundt to milliarder kroner, men det aller meste av nedgangen forklares med nedjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og på fastrenteavtaler, som i liten grad påvirkes av selskapet. Korrigert for dette er resultatet for 2020 omtrent på linje med 2019, noe vi er godt fornøyde med i et svært krevende unntaksår både for konsernet og konsernets leietakere, sier Sperre.

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet i 2. halvår bedret konsernets resultat seg, og verdien av eiendomsporteføljen økte i 4. kvartal med 1.322 millioner kroner.

– Operasjonelt har det vært fokus på kostnadskontroll og driftsoptimalisering, noe som har bidratt til at konsernet fortsatt er svært solid, og kan vise operasjonelle resultater på nivå med fjoråret - på tross av pandemien, sier Sperre.

Utsetter utbytte

På grunn av smitteverntiltak som nå rammer konsernets virksomhet i form av stengte kjøpesentre i enkelte kommuner, foreslår styret at det foreløpig ikke utbetales utbytte for 2020. Styret vil be om fullmakt til å kunne utbetale utbytte på et senere tidspunkt.

– Som følge av smittevernstiltak som medfører stengning av kjøpesentre i deler av Norge, er det nå usikkerhet om den økonomiske utviklingen den nærmeste tiden. Vi forventer imidlertid at veksten i norsk økonomi vil øke utover året i takt med utbredelse av vaksinen. På bakgrunn av konsernets solide finansielle posisjon og markedsposisjon vurderes konsernet å være godt posisjonert for å kunne dra nytte av veksten som kommer, avslutter Sperre.

Powered by Labrador CMS