Ill. foto: Sandvika Storsenter
Ill. foto: Sandvika Storsenter

Vekst i butikkomsetningen for Thon: +16% i juni og +22 % i juli

Olav Thon Eiendomsselskap er som helhet negativt rammet av epidemien, men omsetningen på kjøpesentrene økte bra gjennom sommeren.

Publisert

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med 77 kjøpesentre, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår sju av landets ti største kjøpesentre målt etter omsetning.

Arne B. Sperre er konserndirektør for finansi Olav Thon Eiendomsselskap.
Arne B. Sperre er konserndirektør for finansi Olav Thon Eiendomsselskap.

I andre kvartal var omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12,4 milliarder kroner, en økning på 2,9 % i forhold til 2. kvartal i fjor. 1. halvår sett under ett var omsetningen 22,8 milliarder kroner, marginalt høyere enn i fjor.

– Butikkomsetningen i kjøpesentrene har økt gradvis gjennom kvartalet, raskere enn vi turte å håpe på. Butikkomsetningen i juni var 16 % høyere enn i fjor, og i juli var omsetningen hele 22 % høyere enn tilsvarende måned i fjor. Omsetningstallene viser at den fysiske handelen er kommet godt i gang igjen, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

– Vi er godt fornøyd med at Olav Thon Eiendomsselskap i andre kvartal kan fremvise et solid operativt resultat på tross av at konsernet ble påvirket negativt av koronapandemien, sier Sperre.

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i andre kvartal et resultat før skatt på 180 millioner kroner, etter at verdiene på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 328 millioner kroner. Resultatet før skatter og verdiendringer beløp seg dermed til 510 millioner i 2. kvartal og totalt 863 millioner i 1. halvår.