NYTT NAVN OG NY PROFIL: AMFI Oti på Orkanger. (Foto: thoneiendom.no)
NYTT NAVN OG NY PROFIL: AMFI Oti på Orkanger. (Foto: thoneiendom.no)

Omprofileres til AMFI Oti

OTI-senteret på Orkanger omprofileres og blir en del av AMFI-familien.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er svært glad for at OTI nå blir et AMFI-senter. AMFI Oti har samme eier og driftsteam som AMFI Orkanger, og sentrene våre ligger kun en kilometer fra hverandre. Nå vil vi også dra nytte av felles markedskampanjer. Dette er en av flere grunner til omprofileringen, sier senterleder Roy Egil Johansen.

600 ansatte

Omprofileringen vil også bidra til å forsterke markedsposisjonen til de to kjøpesentrene i nye Orkland kommune.

– Totalt er vi ca. 600 ansatte som jobber ved AMFI Orkanger og AMFI Oti. At vi samles under AMFI-navnet er med på å forsterke fellesskapet blant våre leietakere. AMFI som merkenavn blir også enda sterkere i vår region. Vi kan også samarbeide i forbindelse med sponsoravtaler. Dette blir veldig bra, sier Amalie Lilleberg som er assisterende senterleder.

AMFI Oti og AMFI Orkanger eies 50/50 av Coop Nordvest og Olav Thon Gruppen.

– AMFI blir enda mer slagkraftig på Orkanger med to senter, og tar en solid markedsposisjon med besøkstall på totalt ca. 2,2 millioner i året. Orkanger er et område i stor utvikling, og AMFI Otis renovering og utbygging har bidratt til en sterk omsetningsvekst de siste årene. I dag har AMFI Oti en sterk posisjon i bransjene hus, hjem og fritid. Vi ser nå frem til videre vekst og et enda tettere samarbeid mellom våre to AMFI-sentre her, sier Eva Johansen, eiendomssjef for Thon Eiendom i region Midt/Nord.

Beholder historisk navn

– AMFI-sentrene har ofte et stedsnavn tilknyttet AMFI-navnet. AMFI Oti vil derimot beholde sitt historiske navn fra 60-tallet som står for: Orkla Trekonstruksjon og Impregneringsfabrikk. Vi ønsker å videreføre Oti-navnet da det er historisk og lokalt forankret. Og dessuten var jo AMFI Orkanger allerede tatt, sier Roy Egil med et smil.