Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum
Administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum

Stengt grense ga panterekord

Stopp i svenskehandelen har vært bra for miljøet. Hele 92 prosent av alle bokser og flasker er pantet så lang i år. Nå ber Infinitum politikerne om å endre grunnavgiften.

Publisert

– Koronastengte grenser førte til at de fleste bokser og flasker som ble tømt i Norge var norske, og kunne pantes. Det bidro til at flere pantet alt, og til at den totale panteandelen til og med august økte til hele 92,6 prosent for bokser og 91,2 prosent for flasker, mot 90 prosent ved årsskiftet, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i panteselskapet Infinitum.

Grensestengingen gir et bilde av hvor mye øl og brus som vanligvis kjøpes i nabolandene. Ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) ble det solgt nesten 63 millioner liter mer drikkevarer i Norge i perioden juni-august i år enn i samme periode i fjor. Bransjen forklarer det med stopp i grensehandelen. For Infinitum har økningen vært på over 106 millioner bokser så lang i år.

– Tallene viser at politikerne må revurdere avgiftsmodellen. Alle bokser og flasker har en grunnavgift på 1,23 som bidrar til at drikkevarene i Norge blir dyrere enn i Sverige. Avgiften gir staten inntekter, men reduserer samtidig norsk handel, de totale skatteinntektene og miljøeffektiviteten. Vi foreslår en endring av denne avgiften, slik at den reduseres når bryggeriene bruker bokser og flasker av resirkulert materiale, sier pantesjefen.

– Dagens erfaringer med miljøavgiften dokumenterer at en gradert grunnavgift vil være et Kinderegg for miljøet. Det vil stimulere til sirkulær ombruk av materialer, øke pantegraden og redusere unødvendig biltrafikk til Sverige. Kombinert med effekten for varehandelen bør dette være nok til at politikerne nå endrer avgiften, sier Kjell Olav Maldum.

Powered by Labrador CMS