- Politikk for økt grensehandel

Nordmenns grensehandel passerte 11,6 milliarder kroner i 2012 viser tall fra SSB

Publisert Sist oppdatert
– Norske politikere synes tydeligvis det er greit at arbeidsplasser og milliarder av skatte- og avgiftskroner forsvinner over grensa, sier Thomas Angell, direktør i Virke handel.

Siden 2008 har grensehandelen økt mye, og det er handel av matvarer som øker mest. Nordmenn handler nå dagligvarer og mat i Sverige for over åtte milliarder kroner i året. Norske avgifter på mat og drikke, og en landbrukspolitikk med tollmurer og prisøkninger i jordbruksoppgjøret, gjør at det lønner seg å ta turen over grensa, skriver Virke.

- Regjeringen virker fullstendig handlingslammet. I stedet for å iverksette tiltak som fører til mindre prisforskjeller opplever vi det motsatte. Vi frykter nye prisøkninger i vårens jordbruksoppgjør etter at landbruksministeren har fått gjennomslag for økt tollbeskyttelse, sier Angell.

Tidligere beregninger har vist at grensehandelen koster Norge over 10.000 arbeidsplasser i handelen. I tillegg kommer ringvirkningene i næringsmiddelindustrien.

- Dagens rekordstore grensehandel er et resultat av en feilslått politikk. Selv om de siste tallene fra SSB viser at det er en nedgang i antall dagsturer over grensa, handler de som tar turen mer, avslutter Angell.