Kløfta Butikksenter huser KIWI og Europris. Kundene til disse butikkene vil få en kronglete adkomst etter kommunens vedtak.
Kløfta Butikksenter huser KIWI og Europris. Kundene til disse butikkene vil få en kronglete adkomst etter kommunens vedtak.

Senter mister avkjøringen

Kløfta Butikksenter, som huser to store kjedebutikker, mister avkjøringen sin når tilstøtende tomt bygges ut som boligfelt.

Publisert

Ullensaker kommune har vedtatt å stenge avkjøringen til gamle Kløfta Butikksenter, som fremdeles huser to store kjedebutikker, når det tilstøtende Aspejordet nå bygges ut som boligfelt. Thon har klaget på vedtaket, men klagen er avvist, og saken er sendt over til fylkesmannen.

Spesialrådgiver i Olav Thon Gruppen, Tron Harald Berge, kommenterer overfor Retailmagasinet:

Tron Harald Bjerke
Tron Harald Bjerke

– Avkjøringen har vært der i over 50 år og en flytting vil gjøre det mer kronglete for kunder til de to butikkene, Kiwi og Europris, som i dag utgjør det gamle Kløfta Butikksenter.

«Kommunen historieløs»

– Kommunen er etter min menig historieløs når de først i saksfremlegget sier at vi fikk etablere en midlertidig adkomst i 2010. Dette er feil da den har vært der i mer enn 50 år. I forbindelse med etablering av de to butikkene, måtte vi gjøre noen små forandringer på bygget og Statens vegvesen ønsket noen små forbedringer i avkjøringen. Vi inngikk en avtale med Vegvesenet hvor vi bekostet dette, etablerte garantier for arbeidene og fikk ferdigattest.

– Kommunen sier nå i forbindelse med klagebehandlingen at det i 2010 ikke var rimelig å kreve at vi bygget den nye planlagte veien, som nå anlegges av Block Watne ved utbygging av boligområdet.

Faktum er at det overhodet ikke i vår avtale med Vegvesenet er nevnt noe om midlertidighet, poengterer Bjerke, men føyer til:

– Olav Thon Gruppen erkjenner at kommunen har planmyndighet og kan for så vidt gjøre de planendringer de måtte ønske, men at en eventuell gjennomføring – det vil si stengning – ikke kan kreves utført før vi gjør endringer på vår eiendom, altså bruksendring/utbygging.