Rekordmange virksomheter i varehandel får BKA-midler

Nær 600 virksomheter får 104 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Varehandelen har hatt en sterk økning i antall søkere og tildelinger.

Publisert Sist oppdatert
585 virksomheter får BKA-støtte i 2013. 715 virksomheter søkte om til sammen 183 millioner kroner.

– Vi ser at jobben vi gjør med å informere om programmet bærer frukter, og vi håper at enda flere søker om BKA-midler i 2014, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

I varehandelen har over dobbelt så mange virksomheter (131) fått tilskudd i år sammenliknet med i fjor (64). Virksomhetene setter i gang opplæringsprosjekter i alle landets fylker. Flest virksomheter får opplæringsstøtte i Oslo (86), Nord-Trøndelag (73) og Hordaland (59). Oslo og Nord-Trøndelag var også fylkene der flest virksomheter søkte om midler. Vest-Agder, Troms og Finnmark har færrest virksomheter som søkte og færrest tildelinger.

BKA skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.