Foreløpig utkast til det nye senteret med to etasjer i Alta, med 20 atriumboliger på taket.
Foreløpig utkast til det nye senteret med to etasjer i Alta, med 20 atriumboliger på taket.

Nytt senter for storhandel i Alta

Et nytt kjøpesenter for storhandel i Alta vil bli klarert i reguleringsplan før sommerferien, og da starter byggingen med åpning høsten 2022. Leieavtaler er allerede inngått med XXL, Rusta og Power.

Av Odd Henrik Vanebo

Arild Holtan
Arild Holtan

Det opplyser daglig leder Arild Holten i Dolphin Eiendom AS til Retailmagasinet. Utbygger er det lokale selskapet Østlyngen Eiendom AS, som eies 40 prosent av Østlyngen-familien, 40 prosent av Dolphin Eiendom og 20 prosent av Ferra utvikling.

To eiendommer under ett

Nybygget, som vil erstatte et eksisterende bygg som har huset en møbelbutikk, blir på totalt 22.700 kvadratmeter fordelt på to plan. Salgsarealet, hvor butikkene skal flytte inn, blir på mellom 16.000 og 17.000 kvadratmeter. I tillegg kommer rundt 20 atriumboliger på tak. Det resterende arealet blir parkering.

Østlyngen eiendom har også kjøpt naboeiendommen, Sentrum Syd som bl.a. huser Rema 1000, Jysk og Elkjøp.

– Som parallelt skal oppgraderes og videreutvikles, legger Holten til.

Logistikkproblem løst

– Et nytt senter i to etasjer som skal huse storhandel, vil vel by på logistiske problemer?

– Nei. Dolphin Eiendom, sammen med Coop Klepp, sto også for utviklingen av Jærhagen senter på to plan, som fungerer veldig bra. Der ble det lagt stor vekt på å få store, attraktive kjeder inn i 2. etasje, med flere varemottak med store heiser rett opp i butikkene. Det er malen også for det nye senteret i Alta. På denne måten blir ulempene med å drive butikk i 2. etasje minimalisert.

– Flere leietakere på gang?

– Foreløpig har vi bare de tre store som allerede er klare, men vi er i gode forhandlinger med flere, sier Holtan.

Alta er Finnmarks vekstsenter

– Er det marked for enda et senter i Alta? Amfi er tungt inne, og ikke å forglemme Parksenteret.

– Vårt nye er et nisjesenter for storhandel. Alta er det store vekstsenteret i denne delen av landet, med Vest-Finnmark og Nord-Troms som naturlig nedslagsfelt. Geodata viser at 40 prosent av all detaljhandel i Finnmark foregår i Alta. Så vi er trygge på markedet, Dette underbygges jo også av de aktørene som har signert leiekontrakter, og av de kjedene vi er i forhandlinger med, svarer Holtan.

Ferdigbygget høsten 2022

– Status for byggeprosjektet?

– Planutvalget i Alta har reguleringsplanen på agendaen i sitt møte 10. mars. Innstillingen er positiv. Den politiske behandlingen med høringsrunde, vil være avsluttet i mai/juni, regner Arild Holten med.

Og da står entreprenøren klar til å starte byggearbeidet, som vil ta 14–15 måneder.

Powered by Labrador CMS