Wilhelm Tangerud er glad for å ha f Kiropraktorklinikken i Sogndal som leietaker i senteret. (Foto: Oskar Andersen)
Wilhelm Tangerud er glad for å ha f Kiropraktorklinikken i Sogndal som leietaker i senteret. (Foto: Oskar Andersen)

Bedre sentre med helse og velvære

Kjøpesentre kan bli lokale sentre i videre forstand ved å supplere butikker med helse og velvære samt offentlige kontorer. Og bli opplevelsessentre ved å satse mer målrettet på kulturopplevelser.

Publisert

I 2013 var det antydning til krise i AMFI Sogningen i Sogndal. – Vi hadde ikke leietakere til 15 prosent av utleierarealet. Netthandelen var i ferd med å endre hele retail, og kjøpesentrene ble sterkt rammet. Vi måtte gjøre noe – ta grep. Og det gjorde vi, så i dag er det bare 35 kvadratmeter av totalt 22.000 kvadratmeter som ikke er utleid, smiler senterleder Wilhelm Tangerud.

En ny virkelighet

Den nye virkeligheten for AMFI Sogningen er den samme som for så å si hele kjøpesenterbransjen. Det har vært nødvendig med nytenkning. – Butikker som driver handel, vil fortsatt fylle det meste av arealene. Der AMFI Sogningen har lykkes siden 2013, tror jeg gjelder hele bransjen vår. Vi har fått inn helse og velvære og offentlige kontorer, forteller Tangerud. Altså en bredere portefølje av leietakere.

Vekst på kultur og helse og velvære

Wilhelm Tangerud har siden 2013 gjort seg umak med å reise rundt for å se – og føle på pulsen – utviklingen i andre kjøpesentre og markedene de betjener, som vil si tettsteder som er kommune- og regionsentre: – Veksten har skjedd på kultur og helse og velvære. Alle kulturhusene som har skutt opp, er det illustrerende eksemplet. Denne utviklingen må kjøpesentre fange opp. Helse og velvære er naturlig for å komplettere butikkhandel, kultur for å gjøre kjøpesenteret til et opplevelsessenter i videre forstand, fremholder senterlederen. Og det er ingen kolliderende interesser: Kjøpesenteret er jo det naturlige møtestedet. Her passer offentlige kontorer også inn.

Metningspunkt for handel

AMFI Sogningen sliter ikke lenger med ledige lokaler. (Foto: Falkeblikk)
AMFI Sogningen sliter ikke lenger med ledige lokaler. (Foto: Falkeblikk)

Nasjonalt er jo ikke Sogndal noen storby med sine 8000 innbyggere, men lokalt og regionalt et tyngdepunkt. Nærmarkedet har et metningspunkt for lokal handel. Kjøpesenteret som lokalt møtested kan fylle flere funksjoner hvis også myndigheter og andre næringer og bransjer stiller seg åpne for nytenkning. – I Sogndal har vi en veldig god dialog med spesielt rådmannen, med det resultat at vi føler at vi har kommunen i ryggen når vi innretter oss for fremtiden.

Et stort vekstpotensial

Tangerud poengterer at helse og velvære har et stort vekstpotensial for kjøpesentre. Legesentre har allerede begynt å finne veien inn i kjøpesentre, men også tannleger og andre helsespesialiteter, hele spennet over til hudpleie. Han har merket seg at Oasen Haugesund har en full ‘helseetasje’: – Hos oss har vi har vi Kiropraktorklinikken i Sogndal. Hadde vi hatt ledige lokaler, ville helse og velvære stå øverst på ønskelisten.

Men også offentlige kontorer? – Ja, for all del. Vi har Indre Sogn jordskifterett og Sogn tingrett, som til sammen legger beslag på 1000 kvadratmeter. Særdeles gode leietakere også fordi de er gode og sikre betalere. Og – ikke minst viktig for et kjøpesenter – de ønsker ikke å stå i front for å eksponere og selge sitt tilbud til strømmen av besøkende. De tar mer enn gjerne til takke med de bakerste lokalene, som ikke er de mest attraktive for retailere, sier Wilhelm Tangerud.