Sjøsiden senter i Mosjøen skal få et tilbygg med areal for inntil 13 nye butikker. Det skal også innpasses et mellombygg av glass mellom de to eksisterende bygningene. (Foto: Sjøsiden senter)
Sjøsiden senter i Mosjøen skal få et tilbygg med areal for inntil 13 nye butikker. Det skal også innpasses et mellombygg av glass mellom de to eksisterende bygningene. (Foto: Sjøsiden senter)

Utbygging av Sjøsiden senter drar ut

Ennå drar det ut med klarering for utbygging av Sjøsiden senter i Mosjøen. Men i løpet av høsten vil i alle fall en bebudet rammesøknad bli sendt, får Retailmagasinet opplyst.

Publisert

I juni meldte Helgelendingen at ‘den lenge planlagte utbyggingen av kjøpesenteret nærmer seg en avklaring’.

På etterskudd med søknad

Men fremdeles drar prosessen ut. På vårt spørsmål til Vefsn kommune om hva som er status for behandlingen av rammesøknaden fra Scala Eiendom AS, svarer rådgiver Irene Løken Gustafsson i Plan og utvikling: – Vi har ikke mottatt noen rammesøknad for tilbygg på Sjøsiden senter. Vi hadde forhåndskonferanse med tiltakshaver Scala eiendom og ansvarlig søker AMB arkitekter den 9.mai, hvor rammene ble diskutert, og siste brev fra oss gikk ut 18. juni, med bekreftelse på de vurderinger vi hadde gjort i etterkant av forhåndskonferanse.

Senterleder Harald Forbergskog bekrefter disse opplysningene, men mener utbyggingssaken likevel er i rute: – Det eneste er at vi er på etterskudd med søknaden, så den vil bli sendt inn i løpet av høsten.

Har trukket i langdrag

I Helgelendings artikkel i juni gis bakgrunnen: ‘Det begynner å bli en stund siden de første planene om en utbygging av Sjøsiden senter i Mosjøen lå på bordet. Parkeringsproblematikk og eierskifte har ført til flere utsettelser, men i vinter fortalte eiendomssjef Nicolai Kiilerich-Hansen i Scala Eiendom at Sjøsiden senter fortsatt sto foran en betydelig utvidelse og modernisering. Planen er å komme i gang med byggingen i år, og han forklarte samtidig at de skulle se på skaleringen på prosjektet før de gikk videre med planene. De nye tegningene viser at utbyggingen ikke blir like stor som først planlagt.’

Inntil 13 nye butikker

Senterleder Harald Forbergskog opplyste om ‘en forhåndskonferanse med Vefsn kommune i forbindelse med innsendelsen av en ny rammesøknad for et tilbygg på det som i dag er grusparkeringen mot politistasjonen’. Dette tilbygget vil være på til sammen 2400 kvadratmeter, og prosjektet vil gi 10–13 nye butikker på senteret.

Ifølge papirene til kommunen mener arkitektene at tiltaket ikke vil trenge dispensasjon, da det tidligere har vært gitt rammetillatelse for utbygging på samme eiendom. Denne tillatelsen er nå utgått. Om alt blir innvilget er planen å starte byggingen så snart det lar seg gjøre.

Mellombygg av glass

I tillegg til det nye tilbygget søkes det også om tillatelse til å innpasse et mellombygg av glass mellom de to eksisterende bygningene.

Sjøsiden senter

består av to bygg. Bygget som kalles Gamle Sjøsiden, stod ferdig i 1993. Bygget har to etasjer, hvorav grunnetasjen rommer forretninger. Bygget i tre etasjer som går under navnet Nye Sjøsiden, stod ferdig i 1998.

Sjøsiden rommer en stor andel av forretningene i byens sentrum – et trettitalls butikker og spisesteder. De fleste er mindre virksomheter som er blitt åpnet i senere år, men også noen eldre butikker. Vefsns biblioteks hovedavdeling holder også til i senteret.

Scala

Senteret eies av Scala Eiendom AS, som besitter og forvalter 19 kjøpesentre med en omsetning på 8,5 mrd NOK. Scala er Norges fjerde største kjøpesentergruppering, og den største med åpen norsk eierstruktur.

Scala Sjøsiden AS omsatte i 2018 for 13,7 mill. kroner, og hadde et driftsresultat på 1,7 mill. mot tilsvarende for 2017 14,1 mill. og 10 mill. i driftsresultat.