SIER NEI: Konkurransetilsynet mener et samarbeid mellom Ica og Norgesgruppen kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne. Foto: Konkurransetilsynet
SIER NEI: Konkurransetilsynet mener et samarbeid mellom Ica og Norgesgruppen kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne. Foto: Konkurransetilsynet

Sier nei til samarbeid mellom Ica og Norgesgruppen

Konkurransetilsynet mener avtalen mellom Ica og Norgesgruppen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet.

Publisert

Tilsynets foreløpige vurdering er at avtalen om innkjøps- og distribusjonssamarbeid mellom Ica og Norgesgruppen er ulovlig, og at samarbeidet derfor må opphøre. Partene har i dag fått oversendt et skriftlig varsel om dette.

– Samlet har Norgesgruppen og Ica høye markedsandeler nasjonalt, og de har i tillegg en særlig sterk posisjon i lokale markeder i deler av landet. Avtalen mellom de to kjedene gjør det mulig å utnytte markedsmakt, og dette kan svekke konkurransen til skade for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine Meyer, ifølge en pressemelding.

Konkurransetilsynet mener at avtalen er i strid med konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler.

– Gjennom avtalen får Norgesgruppen muligheter til å begrense konkurransen mellom de to avtalepartene. Årsaken til dette er at Norgesgruppen nå kan bestemme store deler av Icas innkjøpsbetingelser. Avtalen vil også øke faren for koordinering mellom de to kjedene. Begge forholdene vil svekke konkurransen i hele det norske dagligvaremarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

I desember offentliggjorde Coop og Rema 1000 at de hadde inngått en innkjøpsavtale, Core.

– Core-samarbeidet har ikke påvirket vår vurdering om at avtalen mellom Ica og Norgesgruppen er ulovlig, sier Meyer.

Partene har fått frist til 25. april med å gi sine kommentarer til varselet.